Zdravstveni pregledi radnika – periodični i sistematski

Prilikom zasnivanja radnog odnosa mnogi poslodavci šalju svoje zaposlenike na zdravstvene preglede.

Ti pregledi mogu biti obavezni ili dobrovoljni, s obzirom na njihovu narav. Osim toga, za neke poslove su potrebni i periodični liječnički pregledi, pa tako ako zaposlenik radi više od četiri sata dnevno na računalu, poslodavac ima obvezu uputiti ga na pregled vida svake dvije godine.

Što su periodični zdravstveni pregledi?

Periodični zdravstveni pregledi radnika imaju cilj redovitog praćenja i ocjenjivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, propisima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te drugim zakonima i propisima. Navedeni se periodični pregledi obavljaju na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, što znači da troškove izravno snosi HZZO. To su npr. poslovi vezani za željeznički promet, poslovi zrakoplovnog prijevoza, poslovi pri radu s računalom i drugi poslovi za koje je propisana takva obveza. 

Tako je za rad na računalu dulji od pola radnog vremena propisano da, u vidu preventivnih pregleda, poslodavac mora osigurati pregled vida radnika kod specijalista medicine rada: –

  • prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom
  • najmanje svake dvije godine za radnike koji se koriste korekcijskim pomagalima 
  • na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom

Osim periodičnih pregleda, radnik se može uputiti i na sistematski pregled.

Pravila za sistematske preglede

Sistematski kontrolni liječnički pregledi radnika ne podliježu oporezivanju samo ako su omogućeni svim radnicima. Dakle, bez obzira radi li se o direktoru, administratoru, čistačici, bez obzira na staž i vrstu ugovora o radu.

Ako se sistematski pregled omogućava samo nekim radnicima, porez na dohodak i prirez te obvezni doprinosi trebaju se obračunati kao da je riječ o plaći u naravi tom radniku.

Plaćena svota sistematskog pregleda zajedno s PDV-om je neto-svota plaće u naravi. Nju treba preračunati na bruto-svotu u skladu s pravilima za dohodak od nesamostalnog rada. Iz te bruto-svote potrebno je platiti porez na dohodak, prirez i doprinose. 

Imate li još pitanja?

Kontaktirajte nas i rado ćemo vam pomoći!