Zapošljavanje osobe preko ugovora o radu

Najčešći primjer zapošljavanja osobe je sklapanje ugovora o radu i prijava osobe na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

DATUM: 08.04.2018.

Prilikom sklapanja ugovora o radu moramo razmotriti želimo li osobu zaposliti na određeno ili neodređeno vrijeme. Na određeno vrijeme se preporučuje zaposliti ako ste, na primjer, dobili projekt i znate da će ta osoba otići nakon godine dana, ili ako zapošljavate zbog povećanog obima posla, ili pak kao zamjenu za bolovanje. U drugim slučajevima je bolje sklapati ugovor na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada.

Sklapanje ugovora na neodređeno s osobom mlađom od 30 godina oslobađa vas plaćanja doprinosa na plaću te osobe sljedećih pet godina čime vas i država potiče da sklapate ugovore na neodređeno vrijeme. Ako sklopite ugovor na određeno budite oprezni jer on se može produživati samo tri godine po isteku kojih vas Zakonu o radu obavezuje sklopiti ugovor na neodređeno vrijeme.

Obavezni sadržaj ugovora o radu

Ugovor o radu može se sklopiti u slobodno pisanoj formi, ali uz uvjet da sadrži obavezne dijelove ugovora navedene u Zakonu o radu.

Ugovor o radu mora obavezno sadržavati podatke o:

 • strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu,
 • mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima,
 • nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova,
 • danu početka rada,
 • očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme,
 • trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora,
 • otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova,
 • osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo,
 • trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

Postupak prijave radnika

Nakon što je odabran, kandidat za posao sklapa Ugovor o radu s poslodavcem i dostavlja novom poslodavcu sljedeću dokumentaciju:

 1. karticu poreza na dohodak od nesamostalnog rada (obrazac PK),
 2. kopiju osobne iskaznice,
 3. kopiju kartice tekućeg računa,
 4. odjavu za osiguranika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – Tiskanica 1 (za osiguranika osobno),
 5. odjavu za osiguranu osobu u obveznom zdravstvenom osiguranju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – Tiskanica 2 (za uzdržavanog člana ako postoji),
 6. prijavu o prestanku osiguranja – Obrazac eM-2P od prošlog poslodavca,
 7. potvrdu o radnom stažu.

Poslodavac na temelju prikupljenih dokumenata prijavljuje osobu u sustav Mirovinskog i Zdravstvenog osiguranja. Podaci o početku osiguranja moraju se dostaviti u sustav najranije 8 dana, a najkasnije dan prije početka osiguranja.

Od 2017. godine radnik se mora prijaviti samo na mirovinsko osiguranje koje automatski šalje podatke o prijavi i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

 Nakon što su prijave obrađene poslodavac dostavlja radniku:

 • prijavu za osiguranika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – Tiskanica 1,
 • prijavu za osiguranu osobu u obveznom zdravstvenom osiguranju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – Tiskanica 2 (za uzdržavane osobe),
 • prijavu o početku osiguranja – Obrazac eM-1P.

Rok za dostavu radniku primjerka prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje je 8 dana od isteka roka za prijavu na obvezna osiguranja.