USLUGE KAO IZRAVNI TROŠKOVI OSOBLJA

Osim plaća djelatnika u izravne troškove osoblja mogu spadati i naknade za vanjske usluge fizičkih osoba izravno vezane uz provedbu projektnih aktivnosti.

DATUM: 25.05.2018.

Upute za prijavitelje  su osnova prema kojoj se izrađuje budžet za bilo koji projektni prijedlog i tu su specificirani prihvatljivi odnosno neprihvatljivi troškovi te uvjeti financiranja projekta.

Troškovi osoblja su troškovi rada koje je moguće jasno identificirati i koji proizlaze iz ugovora/rješenja između poslodavca (institucije i/ili organizacije) i zaposlenika ili ugovora o uslugama za vanjsko osoblje između naručitelja i fizičke osobe te su u pojedinim natječajima unaprijed određene ukupne vrijednosti koje se mogu isplatiti osoblju za obavljeni rad koji je izravno povezan s operacijom.

Za aktivnosti i radove koje zaposlenici prijavitelja i/ili partnera nemaju potrebna znanja i vještine potrebno je angažirati vanjske stručnjake i suradnike. Ovisno o vrsti natječaja i projektnog prijedloga, te sukladno Uputama za prijavitelje vanjske usluge mogu biti:

  • Stručnjaci (UOD, autorski ugovor), knjigovodstvo, evaluacija i sl.,
  • Revizija – 1-3% vrijednosti ugovora,
  • Konzultanti, savjetnici, tehnička pomoć, stručnjaci za javnu nabavu, treneri,
  • Nadzor kod građevinskih radova (3-5%),
  • Investicijske studije, izvedbeni projekti, marketinški planovi u EFRR-u,
  • Elektro i strojarsko projektiranje…

Najčešće jedinice kojima se određuje troškovne stavke predviđene za ugovaranje usluga su ugovor, dan, račun, usluga. Kod planiranja usluga važno je prethodno obaviti istraživanje tržišta te utvrditi realne tržišne cijene svake pojedine usluge.

Osim toga važno je poznavati Zakon o javnoj nabavi te imati Pravilnik o provedbi javne nabave unutar tvrtke ili organizacije Prijavitelja. Prilikom nabave opreme i usluga, svi korisnici bespovratnih sredstava i partneri koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi su dužni poštivati odredbe Zakona o javnoj nabavi koji je na snazi u trenutku pripreme postupaka nabave, dok su ostale pravne osobe dužne poštivati odredbe Priloga 4. Postupci nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi. Nepridržavanje navedenog dovest će do neprihvatljivosti troškova i oduzimanja dodijeljenih sredstava.