UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Najvažniji dokument svake natječajne dokumentacije jesu Upute za prijavitelje koje sadrže apsolutno sve informacije potrebne za prijavu projekta.

DATUM: 26.05.2018.

Na koji način prijaviti projekt i u kojem obliku, određeno je natječajnom dokumentacijom koja je objavljena uz svaki natječaj. Već na samoj stranici natječaja može se vidjeti sažetak natječaja i osnovne informacije, te se objavljuje i sva natječajna dokumentacija koju obično čine upute za prijavitelje, opći i posebni uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, razni drugi prilozi i izjave.  Prvi dokument koji savjetujem čitati su Upute za prijavitelje koje sadrže apsolutno sve informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete.

Upute za prijavitelje projekata na natječaj (poziv na dostavu projektnih prijedloga) sadrže četiri dijela koja tvore osnovnu podlogu za razumijevanje što se u natječaju traži i spoznavanje uvjeta koje treba ispuniti za pripremu prihvatljivog projektnog prijedloga. To su: opći i specifični ciljevi te prioriteti natječaja, prihvatljivi projektni prijedlozi, uvjeti prijave i opće informacije.

S ciljem razumijevanja što natječaj želi postići, potrebno je pročitati opis i razumjeti navedene ciljeve natječaja. Ciljevi i prioriteti natječaja čine temelj za dolaženje do projektne ideje i razvoja prijedloga.

Potrebno je proučiti vrste projekata i indikativni opis aktivnosti koji će se natječajem financirati. Navedeno je korisno za uviđanje jesu li projektna ideja, ali i potencijalne aktivnosti, u skladu sa zadanim okvirima. Jako je važno detaljno proučiti uvjete prijave i to : kriteriji prijavitelja i kriteriji partnera, financijski kriteriji, rok i način prijave, te dodatne informacije, koje ovise o natječaju (npr. koji projekti će imati prednost – ako uključuje manjinske skupine ili se provode u županijama koje su pozitivno diskriminirane po nekom kriteriju iz natječaja).