Upitnik za samoprocjenu udruge

Upitnik za samoprocjenu obaveza je neprofitnih organizacija ali za kontrolu kvalitete poslovanja preporučuje se i društvenim poduzećima.

DATUM: 29.05.2018.

Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, Ministarstvo financija utvrđuje način provođenja samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija uzimajući u obzir visinu prihoda, vrijednost imovine i pravni oblik neprofitne organizacije.

 Kako udruga provodi samoprocjenu

Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, a provodi je zakonski zastupnik. Rok za popunjavanje upitnika je 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu. Upitnik se popunjava tako da na svako pitanje iz upitnika zakonski zastupnik mora dati odgovor – nije primjenjivo, da, ne, djelomično.

Upitnik se može preuzeti na stranicama Ministarstva financija:

Na pitanja iz upitnika je lako odgovoriti dok će dokazivanje točnosti ostati na administratorima i zakonskim zastupnicima. Naša preporuka je da zakonski zastupnik donese odluku u kojoj definira da će za potrebe samoprocjene uzeti iz cjelogodišnjeg poslovanja 10% svih ulaznih računa (pa ako imate 200 računa godišnje to ispadne 20 računa za pregledati i ocijeniti kod samoprocjene), 10% izlaznih računa, 2 obračuna plaće, 1 blagajnički izvještaj i sl. Tako imate dokaz što ste pregledali i na temelju čega ocjenjujete da ste zadovoljili sve kriterije.

Ovakav upitnik zakonska je obveza samo za neprofitne organizacije. Za odgovorno i transparentno poslovanje društvenih poduzetnika, preporučuje se primjena sličnih sustava za osiguranje kvalitete poslovanja. Na našim web stranicama možete pronaći predložak samoprocjene za različite pravne oblike.