Trgovina u udrugama

Kako je regulirana trgovina u udrugama, tko se može baviti trgovačkom djelatnošću, pod kojim uvjetima i kad nisu nužni minimalni tehnički uvjeti.

DATUM: 27.05.2018.

Trgovinom se smatra zamjena robe/usluge za novac ili drugi oblik naplate. Udruge mogu obavljati trgovačku djelatnost samo ako prodaju svoje proizvode i to na malo na točno određenim mjestima. Isto tako uvjet je da udruge imaju minimalne tehničke uvjete i pridržavaju se svih pravila kao i trgovci. Jedini izuzetak kada udruga ne mora imati minimalne tehničke uvjete su prigodne prodaje.

Tko se može baviti trgovačkom djelatnosti

Pravne osobe (udruge, zadruge, ustanove i sl.) koje prema posebnim propisima radi ostvarivanja svojih ciljeva, a sukladno odredbama statuta ili drugih općih akata, svoje proizvode prodaju na malo izvan prodavaonica i to na:

 • Štandovima i klupama izvan tržnica na malo.
 • Na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova i slično.
 • Putem kioska.
 • Putem prigodnih prodaja.
 • U prostorima kulturnih, sakralnih, obrazovno-pedagoških, znanstvenih i drugih javnih ustanova te prostorima koji se smatraju zaštićenim područjima prirode.

Uvjeti za obavljanje trgovine

 • Udruga ima definirano u statutu obavljanje djelatnosti trgovine.
 • Minimalni tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati prodajni objekt, oprema i sredstva za obavljanje djelatnosti.
 • Opći sanitarni i zdravstveni uvjeti (propisi o hrani).
 • Osiguravanje podataka o stanju robe u prodajnom objektu (ime i naziv dobavljača, broj i datum isprave o zaduženju ili razduženju robe, naziv, mjerna jedinica i količina robe, prodajna cijena robe, promjena prodajne cijene, zaduženja za vlastitu robu).
 • Istaknuti naziv NPO, oznaku radnog vremena.
 • Istaknute cijene proizvoda.
 • Isticanje prodajnih uvjeta i cijena, označavanje proizvoda, zaprimanje i rješavanje prigovora potrošača.
 • Označavanje zapakirane hrane – naziv, popis sastojaka, količina određenih sastojaka, neto-količina, rok trajanja, uvjeti čuvanja, naziv i adresa proizvođača i slično.
 • Označavanje nezapakirane hrane – naziv hrane i proizvođača.

Izuzetak posjedovanja minimalnih tehničkih uvjeta je prigodna prodaja (sajmovi, priredbe, izložbe) kada uz dozvolu organizatora udruge slobodno obavljaju djelatnost trgovine.