Tehnologije u računovodstvu i administraciji – jučer

U Dubrovačkoj Republici, prije 560 godina Benedikt Kotrulj (1416. – 1469.) napisao je knjigu “Il libro dell arte di mercatura” čiji prijevod na hrvatski glasi “Knjiga o umijeću trgovine”.

DATUM: 30.05.2018.

Kotrulj je priznat od suvremene znanosti kao autor koji je prvi napisao prikaz dvostavnog knjigovodstva što znači da je Hrvatska prva u svijetu imala pisca koji je opisao metodu na kojoj počiva suvremeno knjigovodstvo u cijelom svijetu. Iako, je poznato i to da su ovu metodu koristili još u antici, Benedikt ju je prvi opisao i zapisao.

Građani Dubrovačke Republike su korištenjem ove metode u trgovačkom poslovanju, uz vrhunske diplomatske i pomorske vještine, stoljećima baštinili ugled i bogatstvo. Ipak, u ostatku Hrvatske primjena ovih metoda započinje dosta kasno, tek u drugoj polovici 19. stoljeća. Od kraja 19.stoljeća knjigovodstvo dobiva nove funkcije i omogućava razdvajanje rezultata poslovanja na one koji su nastali unutar poduzeća i druge, koji su posljedica vanjskih čimbenika.

Papir – prvi medij za pohranu podataka

Način bilježenja transakcija koje u knjigovodstvu nazivamo i knjiženjima tijekom većeg dijela 20. stoljeća zapisivale su se i čuvale na papiru. U računovodstvenim odjelima velikih trgovačkih društava radile su stotine radnika, a ručni unos i obrada knjigovodstvenih podataka bili su mukotrpni i spori. Tehnološka pomagala u osnovnim matematičkim operacijama bila su malobrojna i nedostatna.

Tada se često događalo da prilikom izrade izvještaja unijetih podataka zbroj pozicija aktive i pasive bilance ne bude u ravnoteži a najčešći uzrok tome je bila zamjena brojki pri upisu brojeva. Takva zamjena poznata je u praksi pod nazivom “pemac”. Istraživanje pogrešaka oduzimalo je puno vremena a pemci su se provjeravali tako da su oduzimani poznati iznosi od iznosa dobivenog zbrajanjem (ili obrnuto, ovisno koji je broj veći). Ako je razlika ta dva broja bila djeljiva s brojem 9 radilo se o pemcu.

Bušene kartice

Bušene kartice ili engleski punched cards pojavile su se u SAD-u krajem 19. stoljeća i jedan su od prvih medija korištenih za spremanje podataka. Bušene kartice su napravljene od krutog kartona, a podaci se spremaju bušenjem rupa na određenom mjestu na kartici. Svaka kartica ima definiranu najveću količinu koja se može spremiti a ona je ovisila o proizvođaču. Bušene kartice su izgubile primat kao medij za spremanje podataka poslije 70-tih godina 20. stoljeća.

Elektronički uređaji

U posljednjih četrdesetak godina razvijene su nove i dinamičke aktivnosti: u nacrtima, operacijama i upravljanju informacijskim sustavima utemeljenim na uporabi računala. Dok su mnoge organizacijske aktivnosti i resursi dugo bili usmjereni na prikupljanje i obradu dokumenata, prodor računala umnogome je proširio mogućnosti obrade informacija. Elektrotehnička obrada podataka datira od kraja četrdesetih godina dvadesetog stoljeća i prošla je kroz nekoliko faza razvoja ili generacija.

Tijekom 90-ih godina 20. stoljeća programska rješenja u programskom jeziku Clipper u MS-DOS Windows operativnog sustava postala su masovno korištena u knjigovodstvu a možemo ih još uvijek naći i u današnjim knjigovodstvenim uredima.

Na prijelazu između 20. i 21. stoljeća informacijska tehnologija koja uključuje telekomunikacijske sustave, računala, informacijske baze, iz temelja mijenja način i oblike poslovanja. Cijeli sustav poslovanja razvojem World Wide Web odnosno interneta postupno preuzima modele elektroničke komunikacije poslovnih dokumenata, elektroničkog plaćanja, digitalnog marketinga itd.

Osnovni razlozi opravdanosti prihvaćanja novih oblika poslovanja temeljenih na primjeni informacijske tehnologije, ponajprije se odnose na znatno smanjenje troškova poslovanja uz veće mogućnosti porasta prihoda kroz pristup većem tržištu, bržoj poslovnoj komunikaciji i bržem odnosno kraćem ciklusu poslovanja. Zahtjevi suvremenog poslovanja odnose se na veliku mobilnost poslovnih ljudi koji imaju potrebu stalnog djelovanja kroz sustav elektroničkog poslovanja kao i pristup informacijskim sadržajima i poslovnim resursima svoje tvrtke neovisno o vremenu i mjestu gdje se trenutno nalaze.

Upravo u tom smjeru razvija se širok spektar mobilnog računalstva s uvođenjem raznovrsnih prijenosnih (laptop, notebook) računala koji uključuju funkcionalne sklopove nesmetanog pristupanja telekomunikacijskoj mreži i informacijskim resursima dostupnim kroz mrežno okruženje.