Tehnologije u računovodstvu i administraciji – danas

Pojava elektroničkih uređaja olakšala je obradu podataka bez obzira na to što se neki postupci i dalje moraju obavljati ručno i omogućila ERP – Enterprise Resource Planning.

DATUM: 30.05.2018.

Informacijski sustav općenito je skup međusobno povezanih odnosa između informacijske tehnologije, informacija, postupaka obrade informacija i ljudi – korisnika koji prikupljaju informacije i njima se koriste. Obrada podataka obuhvaća brojčana izračunavanja kao i klasifikaciju podataka ili njihovo premještanje s jednog mjesta na drugo. Pojava elektroničkih uređaja olakšala je obradu podataka bez obzira na to što se neki postupci i dalje moraju obavljati ručno.

ERP – Enterprise Resource Planning

ERP sustav je integrirani informacijski sustav koji služi za sveobuhvatnu podršku poslovanju, a koristi se u gotovo svim dijelovima organizacije nekog poduzeća. ERP sustavi su fokusirani na potpuno integriranje svih aspekata od dizajna proizvoda, proizvodnje, materijalne evidencije, financijske evidencije, glavne knjige, upravljanja ljudskim resursima, pa sve do marketinga i prodaje.

Većina ERP sustava raspoloživa u modularnom obliku, što proizvodnim, a i drugim organizacijama ostavlja mogućnost da sustav prilagođavaju svojim potrebama i mogućnostima. Bez obzira na to što se radi o modularnom pristupu, ERP sustav mora funkcionirati kao jedinstvena i integrirana cjelina. Broj modula i njihove mogućnosti ovise o konkretnom proizvođaču ERP sustava.

Uvođenjem ovakvih sustava postiže se značajna produktivnost jer se proizvodnja promatra kao kontinuum, počevši od dizajna proizvoda, pa dalje preko nabave potrebnih sirovina za proizvodnju, same proizvodnje, sve do distribuiranja i servisiranja na terenu. ERP sustavi omogućuju da se npr. tehničke izmjene od strane inženjera, kao i promjene u dizajnu automatski prenesu u proizvodnju, tako da se izmjene uključuju u realnom vremenu. Najpoznatiji ERP-ovi su SAP i NAVISION i koriste se uglavnom u većim poslovnim subjektima a manji poslovni subjekti često imaju vlastite ERP-ove iako toga nisu svjesni.

Knjigovodstveni programi

Danas postoje tisuće knjigovodstvenih programa s različitim stupnjevima automatske obrade podataka. Podaci obrađeni u knjigovodstvenim programima sve više su traženi i od strane eksternih subjekata. Trend razmjene podataka između informacijskih sustava je u porastu a najbolji primjer u Hrvatskoj jest aplikacija e-porezna koja je postala glavni kanal komunikacije i razmjene podataka između Porezne uprave i poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj.