zakon o mirovinskom osiguranju

RAD UMIROVLJENIKA
RAD UMIROVLJENIKA

Zakon o radu i Zakon o mirovinskom osiguranju ne ograničavaju mogućnost sklapanja ugovora…