najam

Ugovor o najmu/zakupu
Ugovor o najmu/zakupu

Ugovorom o najmu/zakupu iznajmljuje se određeni objekt, predmet drugoj strani…