Što sve treba za upis d.o.o.-a u sudski registar?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Za upisivanje d.o.o.-a u sudski registar potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po
  • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva
  • Izjava članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
  • Odluka o imenovanju članova uprave
  • Potpis direktora ili potpise članova uprave ili  nadzornog odbora
  • Odluka o određivanju adrese društva
  • Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja.

Pri upisu u sudski registar, primjenjuje se:

  • načelo zakonitosti – sud će odbiti upis tvrtke koja nije u skladu s odredbama zakona
  • načelo isključivosti – ne može se upisati u sudski registar tvrtka koja je jednaka ili se jasno ne razlikuje od ranije upisane tvrtke
  • načelo prvenstva – sud će upisati onu tvrtku koja je ranije prijavljena (u slučaju prijave tvrtki istog naziva istom registarskom sudu).