Što se smatra gospodarskom djelatnošću?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Ako udruga obavlja razmjenu dobara i usluga na tržištu te stječe neku ekonomsku korist, smatra se da obavlja gospodarsku djelatnost. Udruga smije obavljati gospodarske djelatnosti ako je to propisano statutom i ako obavlja djelatnosti koje su zakonom dozvoljene.

Udruga ne obavlja gospodarsku djelatnost radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe, tj. nema isplate dobiti ili naknada fizičkim osobama iz obavljanja gospodarske djelatnosti. Ako udruga ostvari višak prihoda nad rashodima u obavljanju gospodarske djelatnosti on se mora koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom udruge.