Što se ne smije plaćati u gotovini?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije za nabavu proizvoda i usluga do svote od 5.000,00 kuna po jednom računu.

Obveznicima poreza na dohodak (obrtnici, slobodna zanimanja i dr.) ne može se plaćati u gotovini pa ni do iznosa od 5.000,00 kuna.

Osim navedenog u gotovu novcu se mogu isplatiti sve neoporezive isplate. Tu ulaze putni, dnevnice, otpremnine, prigodne nagrade i sl., dok sve oporezivo mora ići preko računa.

Plaća može ići na tekući, dok isplata drugog dohotka mora obavezno ići na žiro-račun osobe. Isto tako donacije za liječenje fizičkoj osobi moraju obavezno ići na žiro-račun te osobe.

Mirovine, nagrade na sportskim natjecanjima strancima, naknade sezonskim radnicima u poljoprivredi, prodaja osobne imovine fizičkih osoba i sl. mogu se isto isplatiti u gotovini. Naša preporuka je da maksimalno isplaćujete sve troškove preko žiro-računa i blagajničko poslovanje svedite na minimum, čime automatski smanjujete i administraciju organizacije.