Što obuhvaća per diem i kome se može isplatiti?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Per diem dnevnica je po osnovnoj definiciji dnevnica za službena putovanja koja se radnicima isplaćuje iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u vezi s djelatnošću poslodavca i u sklopu programa mobilnosti. Broj per diem dnevnica ovisi o broju noćenja, a njihov maksimalan iznos je objavljen za svaku zemlju zasebno na stranicama www.ec.europa.eu. Radniku se ne plaća smještaj, prehrana niti lokalni prijevoz u mjestu u kojem službeno boravi nego mu za pokriće tih troškova služi Per diem dnevnica. Izdaci za prijevoz do/od destinacije u koju je osoba upućena priznaju se na temelju vjerodostojnih isprava i ne ulaze u per diem dnevnicu.