Što mi treba za prijavu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Nakon što je društvo dobilo Rješenje trgovačkog suda, Obavijest o razvrstavanju od DZS-a te je prijavljeno na Poreznu upravu slijedi još prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje koja se mora napraviti najkasnije 15 dana od početka obavljanja djelatnosti, i to samo ako će društvo imati zaposlene.

Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) podnosi se prijava tiskanicom M-11 P o početku poslovanja obveznika uplaćivanja doprinosa (društva). Uz tiskanicu se obavezno prilaže i Rješenje s trgovačkog suda i Obavijest o razvrstavanju od DZS-a. HZMO obrađuje prijavu i dodjeljuje društvu registarski broj. Ako odmah prijavljujete i djelatnike, prijava djelatnika se podnosi tiskanicom M-1P kojoj se prilaže ugovor o radu.

Nakon prijave društva i djelatnika na Mirovinsko, podnosi se prijava društva kao obveznika doprinosa na zdravstveno osiguranje. To se obavlja  Tiskanicom 1 kojoj se prilažu tiskanica M-11 P i ostali dokumenti s prijave na Mirovinsko. Obavlja se fizički na šalteru HZZO-a. Prijava djelatnika također se vrši preko Tiskanice 1 ili ako je prijava na MIO napravljena elektroničkim putem, prijavu djelatnika HZZO obrađuje automatski.