ŠTO JE VJERODOSTOJNA KNJIGOVODSTVENA ISPRAVA?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 30.05.2018.

Knjigovodstvena isprava, da bi mogla biti osnova za unos u poslovne knjige, mora biti vjerodostojna, uredna i sastavljena tako da osigurava pravodobni nadzor. Potvrdu da je knjigovodstvena isprava vjerodostojna, uredna i da ima potreban sadržaj, svojim potpisom, daje osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba na koju je prenesena takva ovlast.

Zakon o računovodstvu propisuje minimalan obvezni sadržaj knjigovodstvene isprave:

  • naziv i broj knjigovodstvene isprave,
  • opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju sudionika poslovnog događaja koja sadržava njihov naziv ili ime i prezime te sjedište ili adresu,
  • novčani iznos ili cijenu po mjernoj jedinici s obračunom ukupnog iznosa,
  • datum poslovnog događaja ako nije isti kao datum izdavanja,
  • datum izdavanja knjigovodstvene isprave,
  • potpis osobe ovlaštene za zastupanje ili osobe na koju je prenesena takva ovlast,
  • oznaku konta na kojima će knjigovodstvena isprava biti proknjižena, osim ako se takva oznaka ne kreira automatski primjenom softvera.