Što je obrada osobnih podataka po GDPR-u?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 31.05.2018.

Obrada osobnih podataka je definirana kao ‘svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.’

U prijevodu, obrada osobnih podataka svaki je postupak od prikupljanja, preko uvida u podatke, do njihovog dijeljenja i uništavanja. Ovo je vrlo važno razumjeti jer se Opća uredba o zaštiti podataka odnosi na sve situacije u kojima dolazimo u kontakt s nečijim osobnim podacima, što znači da se principi njihove obrade odnose na sve aspekte radnog procesa koji ih uključuje. Primjerice, kadrovska služba ili financije će se u trenutku kad obrađuju osobne podatke zaposlenika za različite svrhe, kao što su isplata plaća ili evidencija godišnjih odmora morati kroz cijeli proces pridržavati principa obrade koje propisuje Opća uredba.