Što je društveno odgovorno računovodstvo?

Stručnjaci odgovaraju

DATUM: 26.05.2018.

Društveno odgovorno računovodstvo predstavlja okvir unutar kojeg organizacija na dobrovoljnoj bazi nastoji utvrditi u kojoj je mjeri njezino djelovanje usklađeno s misijom, ciljevima i vrijednostima za koje se zalaže, uzimajući u obzir ekonomski, društveni i okolišni aspekt. Ovaj proces provodi se putem tzv. društvenih računa na kojima se bilježe ključne informacije dobivene iz poslovanja i aktivnosti organizacije, komunikacije s ključnim dionicima (zaposlenicima, organima organizacije, korisnicima usluga i sl.). Dobivene informacije postaju predmet analize a rezultati analize omogućuju organizaciji da otkloni utvrđene nepravilnosti, odnosno da poboljša svoj učinak u područjima koja su prepoznata kao slabe točke.

Društveno odgovorno računovodstvo nije povezano uz naše klasično računovodstvo. Za razliku od DPU (SROI) ovaj model više koristi narativne izvještaje, te u konačnici nije obaveza da dobijete financijsku vrijednost vaših uloženih resursa.