Što je blagajnički minimum i maksimum i koji su propisani iznosi?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Blagajnički maksimum je definiran kao najveća svota gotova novca koje može ostati u blagajni na kraju radnog dana. On se određuje odlukom.

Prema Zakonu o fiskalizaciji različit je za različite veličine poduzetnika. Visina blagajničkog maksimuma je određena Zakonom o fiskalizaciji i za mikro organizacije iznosi maksimalno 10.000,00 kn (Izvor: Zakon o fiskalizaciji, NN 133/12, čl. 29). Mikro subjekti su oni koji imaju do 10 zaposlenih i do 2.000.000 kuna godišnju vrijednost prihoda ili imovine. Ako poduzetnik prelazi navedene svote ima status malog poduzetnika i njegov blagajnički maksimum iznosi 30.000,00 kuna.

Kod neprofitnih organizacija koje nisu u sustavu poreza dobit blagajnički maksimum nije propisan.

Blagajnički minimum nije zakonom propisan te se isto određuje odlukom organizacije, a podrazumijeva minimalni iznos novaca koji mora ostati u blagajni na kraju dana.