Što je blagajna i tko je mora voditi?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

Blagajničko poslovanje kao dio ukupnog poslovanja poduzetnika obuhvaća čuvanje i promet gotovim novcem i vrijednosnicama, a obavlja se putem blagajne.

Isprave u blagajničkom poslovanju su:

  • blagajnička uplatnica (evidentiramo uplate gotovog novca u blagajnu),
  • blagajnička isplatnica (evidentiramo isplatu gotovog novca u blagajnu),
  • blagajničko izvješće (dnevnik),
  • izvještaj o gotovinskom prometu gdje se kronološki unose sve uplate i isplate gotovog novca i evidentira stanje.

Za svaku valutu potrebno je voditi zasebnu blagajnu. Ako vam djelatnik odlazi na službeni put nemojte kupovati eure i plaćati mu (eure ne smijete kupovati u mjenjačnici nego u banci) nego isplatite akontaciju u kunama. Vama to pojednostavnjuje posao, a djelatnik dobije povoljniji tečaj kad sam kupuje devize.