Relevantnost projektne ideje

Prema kriteriju relevantnosti ocjenjuje se zašto treba financirati određene aktivnosti, odnosno predloženi projekt u cjelini.

DATUM: 21.04.2018.

Relevantnost kao kriterij ocjenjivanja obično donosi veći dio bodova, stoga je važno dobro argumentirati ta poglavlja projekta. Pitanja koje se odnose na relevantnost obično su:

  • Usklađenost svrhe projekta s prioritetima/ciljevima/ mjerama EU/nacionalnih/regionalnih strateških dokumenata
  • Relevantnost operacije/projekta za ostvarivanje specifičnog cilja i pokazatelja Operativnog programa
  • Definiranje ciljeva projekta
  • Relevantnost ciljeva projekta u odnosu na ciljeve Poziva i doprinos pokazateljima Operativnog programa
  • Relevantnost korisnika/ciljnih skupina u odnosu na definirane korisnike/ciljne skupine specifičnog cilja Operativnog programa
  • Određenost ciljne skupine (definiranje, kvantifikacija i način odabira)
  • Mogućnost dugoročnog utjecaja

Usklađenost sa strateškim dokumentima

U projektu je potrebno navesti nacionalne i EU strateške dokumente, odnosno konkretne prioritete i mjere. Važno je jasno objasniti i razraditi kako je projekt povezan s navedenim strateškim dokumentima, njihovim ciljevima, prioritetima i mjerama. Dobro je osvrnuti se na krovnu strategiju Europa 2020,, neku od nacionalnih ili EU strategija razvoja određenog sektora ili regije, akcijske planove ili Operativne programe. Također, dobro je osvrnuti se na prethodne inicijative ili provedene projekte, naročito one u nadležnosti Europske komisije.

Relevantnost projekta za ostvarenje ciljeva

Ključno pitanje relevantnosti projekta je definiranje općeg i specifičnog cilja projekta te njegovo detaljno elaboriranje. Ciljevi projekta pri tome moraju biti usklađeni s ciljevima natječaja, mjerljivi i ostvarivi. Kroz zadane i dodatne pokazatelje dokazuje se doprinos ostvarenju ciljeva natječaja.

Relevantnost korisnika i ciljnih skupina

U nekim natječajima unaprijed je zadan minimalan broj i vrsta korisnika i ciljnih skupina. Odabir ciljne skupine ovisit će prvenstveno i cilju projekta. S obzirom na kompleksnosti društvenih problema, u projektu koji se primjerice bavi poboljšanjem kvalitete obrazovanja, mogu sudjelovati razni dionici – učenici, profesori, nenastavno osoblje, poslodavci ili roditelji. Koji pristup ćemo odabrati ovisi o specifičnom problemu koji želimo riješiti i odabranoj metodologiji.  U provedbi projekta nužno je dostaviti dokaze u sudjelovanju ciljne skupine zbog čega treba realno procijeniti interes i mogućnosti za sudjelovanje. Isto je potrebno obrazložiti u prijavi projekta.