Projektne aktivnosti u EU projektima

Projektne aktivnosti su zadaci ili skupovi zadataka koje treba izvršiti u određenom vremenu, određenim redoslijedom i koji trebaju donijeti određen rezultat.

DATUM: 21.04.2018.

Natječajem se mogu predložiti aktivnosti, od kojih neke mogu biti obavezne, a najčešće se ostavlja i prosta za kreativnost prijavitelja u osmišljavanju aktivnosti. Aktivnosti su način na koji se dolazi do željenih rezultata projekta, a koliko će ih biti ovisit će o veličini i trajanju projekta.

Aktivnosti i proračun

Svaka aktivnost mora biti logički opravdana i povezana sa svojim rezultatom te detaljno opisana. Ovo je prilika da se evaluatorima predoči opipljivija slika projekta čak i ako ne poznaje područje o kojem se radi. Aktivnost mora imati razlog zašto je odabrana, treba biti određeno tko ju, kada i kako provodi. Za provedu aktivnosti nužni su resursi, te ih treba detaljno navesti. Svaki trošak mora biti jasno opravdan i nuditi vrijednost za nova. Uobičajeno je da nastaju troškovi ljudskog rada, putovanja, kupnje opreme i usluga. Pri planiranju aktivnosti i proračuna svakako se treba voditi propisanim pravilima o prihvatljivosti navedenima u natječaju.

Promidžba i vidljivost

Svaki korisnik EU sredstava obavezan je provoditi informativne i komunikacijske aktivnosti, koje su i zadane aktivnosti u prijavnom obrascu. Korisnik o projektu treba informirati krajnje korisnike, opću i stručni javnost i medije, te se istovremeno pridržavati pravila vidljivosti. Pravila vidljivosti odnose se na oznake koje svaka aktivnost treba sadržavati,  a to su oznake, logotipi, propisane izjave i amblem Unije.

Upravljanje projektom

Upravljanje projektom jedna je od najtežih zadaća u projektnom ciklusu financiranja EU projekta. Cjelokupna projektna prijava postaje predmetom ugovorne obveze te je ostvarenje rezultata, ciljeva i pokazatelja obećanih u projektu dio te obveze. Nepoštivanje procedura gotov sigurno dovodi do financijskih sankcija odnosno povrata sredstava. Zbog toga je važno upoznati se sa svim procedurama i obvezama izvještavanja, ali prije svega pripremiti projekt koji možete vlastitim i/ili partnerskim kapacitetima provesti.