Programi Unije i programi teritorijalne suradnje

Hrvatska može sudjelovati i u Programima Unije i programima teritorijalne suradnje za rješavanje specifičnih sektorskih i teritorijalnih izazova kroz suradnju između država članica.

DATUM: 21.04.2018.

Dok su strukturni fondovi namijenjeni pojedinoj državi članici EU, Programi Unije namijenjeni su svim državama članicama, ali i državama kandidatkinjama za članstvo u EU te trećim zemljama. Države koje nisu članice za sudjelovanje u odabranim Programima plaćaju članarinu, a zauzvrat dobivaju iskustvo sudjelovanja i priliku za izgradnju vlastitih kapaciteta za provedbu projekata, što je osobito važno za zemlje kandidatkinje. Svaki od programa ima vlastita pravila za prijavu, odabir i provedbu projekata, dok na nacionalnoj razini postoje nacionalne kontakt točke kojima se građani mogu obratiti za informacije.

Programi Unije – područja financiranja

Područja kojima se bave Programi Unije u razdoblju 2014 – 2020. su europsko građanstvo (Europa za građane), kultura (Kreativna Europa), obrazovanje i sport (Erasmus+), znanost, istraživanje i razvoj (Obzor 2020), klima i zaštita okoliša (LIFE). No bave se i pravima, jednakosti i građanstva, zapošljavanjem i socijalnim inovacijama,  zdravljem, poduzetništvom, zaštitom potrošača, carinom, poreznim  sustavima, civilnom zaštitom i pravosuđem.

Otvorenost Programa Unije većem broju zemalja ujedno znači i veću konkurenciju kod odabira projekata, ali i izdašnija sredstva za pojedine projekte. Tako samo program Obzor 2020 ima budžet od 77 milijardi eura, dok je alokacija za ESI fondove  u Hrvatskoj ukupno 10,6 milijardi. Uobičajeno je da projekti financirani kroz neki od Programa Unije imaju transnacionalni karakter odnosno da očekuju brojno međunarodno partnerstvo kako bi se zajedničkim snagama došlo do rješenja primjenjivih u cijeloj Europi ili u cijelom svijetu.

Programi teritorijalne suradnje

Transnacionalno partnerstvo potiče se i kroz programe međuregionalne, prekogranične i transnacionalne suradnje. Programi prekogranične suradnje uspostavljeni su između Hrvatske i susjednih zemalja, a u određenom programu mogu sudjelovati pogranične regije ili županije iz dvaju susjednih država. Potencijalni korisnici su lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti, neprofitne organizacije, a ovisno o ciljevima poziva i poduzeća, znanstvene institucije, specijalizirane agencije i slično. Sudjelovanje projektnih partnera s obje strane granice ključno je za odabir i provedbu projekata.