Primjer izrade putnog naloga

Što treba sadržavati obračun putnih troškova, što je sve važno priložiti putnom nalogu kao dokaz o putovanju te primjer putnog naloga s glavnim elementima koje treba sadržavati.

DATUM: 21.04.2018.

Pri odlasku na službeni put, poslodavac radniku uručuje putni nalog s ispunjenim glavnim elementima: ime i prezime osobe koja putuje, mjesto službenog puta, datum polaska, broj putnog naloga, svrha službenog puta, također treba upisati koliko putovanje može trajati, prijevozno sredstvo kojim osoba putuje (ako putuje osobnim automobilom treba navesti marku automobila i registarske oznake).

Nakon završetka službenog puta podatke ispunjava radnik.

Obračun putnih troškova

Obračun putnih troškova treba sadržavati:

  • datum i sat odlaska i povratka sa službenog puta (ako je radnik na poslovnom putu bio više od 12 sati računa se puna dnevnica, od 8-12 sati pola dnevnice),
  • relaciju putovanja i kilometražu (ukupni prijeđeni kilometri trebaju odgovarati razlici početnog i završnog stanja brojila),
  • treba priložiti račune koji su nastali na službenom putu poput računa (zajedno s PDV-om) za hotel, cestarine itd.,
  • treba priložiti i račune za nastali trošak,
  • izvješće sa službenog puta (sadržaj i oblik izvješća s puta nije propisan ali u nekoliko rečenica treba opisati što je osoba radila na službenom putu).

Putni obračun osim navedenih elemenata mora sadržavati i potpis odgovorne osobe koja je odobrila nastale troškove. Likvidator provjerava ispravnost naloga: točnost izračuna, vrijednost računa i poslovni i porezni tretman nastalih troškova, popis radnika koji je išao na službeni put i popis blagajnika koji je isplatio putni nalog.

Dokaz o putovanju

Uvjeti za isplatu neoporezive naknade za uporabu privatnog automobila u službene svrhe detaljno su uređeni. Naknada se isplaćuje na temelju putnog naloga koji mora imati propisani sadržaj, a uz putni nalog obavezno je priložiti vjerodostojne isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to:

  • Računi za cestarine, tunelarine, mostarine
  • Preslike ili potvrde putnih karata
  • Račun za prijevoz: taksi (priznaje se od aerodroma do hotela), autobus, trajekt
  • Račun za smještaj i sl.

Primjer putnog naloga i putnog računa i obrazac:

Kada treba isplatiti punu, a kada djelomično isplatiti dnevnicu, uz primjere obračuna za putovanja u tuzemstvu i inozemstvu potražite na linku.