Prijava paušalnog obrta nadležnoj poreznoj upravi

U roku od 8 dana potrebno je prijaviti obrt Poreznoj upravi nadležnoj prema sjedištu obrta radi upisa u registar poreznih obveznika.

DATUM: 30.05.2018.

Za prijavu u registar poreznih obveznika potrebno je popuniti Obrazac RPO.

Kod upisa u RPO važno je ispravno popuniti Obrazac RPO te u odgovarajuću kućicu za oznaku paušalnog oporezivanja izabrati paušalno oporezivanje. Postojeći obrtnik čiji primici u prethodnoj godini nisu bili veći od praga PDV-a propisanog za tekuću godinu može na početku porezne godine također izabrati paušalno oporezivanje i o tome obavijestiti Poreznu upravu u obrascu RPO.

Prag za paušalni obrt i poslovne knjige

Prag za ulazak u PDV za 2018. godinu iznosi 300.000,00 kuna.  Odluči li se za tu opciju, obrtnik više neće vodi poslovne knjige propisane za utvrđivanje ostvarenog dohotka, već samo evidenciju o naplaćenim primicima radi dokazivanja da nije u tekućoj godini premašio propisani prag. Ako obrtnik tijekom godine dostigne primitke veće od 300.000 kuna, od prvoga dana sljedećeg mjeseca mora početi voditi porezno knjigovodstvo propisano za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti i na ostvareni dohodak plaćati porez po stopi od 24% i 36%, ovisno o iznosu godišnje porezne osnovice.

Iznimka za slobodna zanimanja

Paušalno oporezivanje dopušteno je samo obrtnicima i poljoprivrednicima, ali ne i osobama koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja. Slobodna zanimanja su djelatnosti odvjetnika, javnih bilježnika, liječnika i stomatologa u privatnoj praksi, vrhunskih sportaša i umjetnika, novinara, prevoditelja i sličnih zanimanja osoba koje su po osnovi tih djelatnosti upisane u registar poreznih obveznika. Njima nije omogućeno paušalno oporezivanje dohotka.