Novi pragovi nabave za neobveznike javne nabave

Provodite projekte financirane iz Europske unije? Onda ste dužni provoditi nabavu kao neobveznici javne nabave.

Do sada su pragovi za direktnu pogodbu bili do 200.000 kn. No, promijenjena su pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi na stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova. 

Glavne izmjene procedura

Neke od glavnih izmjena procedura iz Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN) su:

 • podizanje praga za provedbu postupka nabave s jednim ponuditeljem, za robe i usluge s 200.000,00 HRK na 400.000,00 HRK te za radove s 500.000,00 HRK na 1.000.000,00 HRK –     detaljno razrađen minimalni sadržaj Poziva na dostavu ponuda
 • pojednostavljenje definicije NOJN-a
 • pojednostavljenje opisa predmeta nabave
 • detaljnije navedeni obvezni razlozi za odbijanje ponude te je uvedena mogućnost odbijanja ponude čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu
 • u slučaju navođenja robnih marki u opisu predmeta nabave, pored korištenja izraza „ili jednakovrijedno“, također se omogućuje navođenje izraza kao“, „tipa“, „slično“ i dr.

Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana Planom nabave iznosi do i uključujući 400.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do i uključujući 1.000.000,00 kuna, NOJN-ovi mogu sklopiti s jednim ponuditeljem pisani ugovor s pružateljem usluga/dobavljačem roba/izvođačem radova ili izdati narudžbenicu. Ugovor o tako nabavljenoj robi, radovima ili uslugama, ili narudžbenica služe kao dokaz o izvršenju nabave.

Što trebaju sadržavati ugovor i narudžbenica?

Ugovor o nabavi bi trebao sadržavati ove podatke:

 • naziv, adresa, OIB (ID ako je primjenjivo) NOJN-a i odabranog ponuditelja,
 • opis predmeta nabave koji mora jasno proizlaziti iz odabrane ponude,
 • podatke o iznosu ugovora koji odgovara iznosu odabrane ponude,
 • način i rokove plaćanja.

Narudžbenica o nabavi sadržava ove podatke:

 • naziv, adresa, OIB (ID ako je primjenjivo) NOJN-a i odabranog ponuditelja,
 • opis predmeta nabave koji mora jasno proizlaziti iz odabrane ponude,
 • podatke o iznosu ugovora koji odgovara iznosu odabrane ponude,
 • način i rokove plaćanja.

Neobveznici javne nabave su i dalje pri provedbi nabave radova, roba i usluga dužni postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, postupati po načelu izbjegavanja sukoba interesa, razmjernosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije, te poštivati načelo racionalnog i ekonomičnog trošenja sredstava.

 

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@act-konto.hr!