POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM – ZOSI

Krajem 2020. godine izašao je novi Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN145/2020).

Novosti u navedenom pravilniku su da poticaji ne spadaju više u deminimis potpore nego u državne potpore što omogućuje većem broju poslodavaca za korištenje istih. Isto tako Pravilnik ne isključuje udruge, zadruge i ostale pravne oblike koji nisu trgovačka društva da koriste navedene potpore.

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom (mjesečni poticaj)

Za istu je potrebno ishoditi nalaz i mišljenje Centra za profesionalnu rehabilitaciju kojim se određuje postotak smanjenje radne učinkovitosti za koji se može tražiti poticaj. Navedeni postotak se množi sa bruto plaćom zaposlene osobe s invaliditetom (npr. ako je bruto I plaća osobe 5.000,00 kn, a postotak 30%, tada poslodavac ima pravo na refundaciju 1.500,00 kn mjesečno)

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom

3. sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom

4. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom

5. subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (mjesečni poticaj)

Svakoj zaposlenoj osobi s invaliditetom koja je upisana u Očevidnik osoba s invaliditetom Zavod za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) refundira 75% obračunanih i uplaćenih doprinosa od strane poslodavca. Npr. ako je uplaćeno 1.000,00 kn doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, ZOSI će refundirati 750,00 kn poslodavcu.

6. financiranje troškova stručne podrške

7. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju

8. potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom (mjesečni poticaj)

U slučaju da je osoba s invaliditetom jedan od vlasnika poduzeća ili zadruge ima pravo na mjesečni poticaj u iznosu od 1.000,00 kn

9. sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom (mjesečni poticaj)

Poslodavci koji refundiraju troškove prijevoza s posla i na posao ili troškove prijevoza na mjesto rada imaju pravo na refundaciju mjesečne karte ili 1,00 kn po km za osobu s invaliditetom koju zapošljavaju.

Sve detalje o navedenim poticajima možete pronaći na stranicama ZOSI-a:

https://www.zosi.hr/zavod/poticaji/

A Pravilnik na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_145_2804.html