De minimis potpore (potpore male vrijednosti)

Potpora male vrijednosti je potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja: 

  • zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja
  • ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije
  • ne predstavlja državnu potporu.

Kod de minimis potpore potrebno je naglasiti kako jedan poduzetnik može u razdoblju od tri fiskalne godine dobiti potporu u maksimalnom iznosu do 200.000 eura.

Koja je razlika između državne potpore i potpore male vrijednosti?

Razlika između državne potpore i potpore male vrijednosti je što se državna potpora daje u određenom postotku s obzirom na Program objavljen od davatelja potpore. Potpora male vrijednosti ne može premašiti navedenih 200.000 eura kroz 3 fiskalne godine.

Prije dodjeljivanja potpore male vrijednosti davatelj potpore mora zatražiti od korisnika Izjavu o primljenim potporama za sve 3 fiskalne godine. Na primjer, ako se potpora male vrijednosti daje u 2021. godini, tada korisnik (poduzetnik) daje izjavu o primljenim potporama za 2021., 2020. i 2019. godinu. 

Evidencija potpora male vrijednosti

Sve dane potpore vode se u Registru državnih potpora i potpore male vrijednosti kojeg vodi Ministarstvo financija. 

Svi davatelji potpora imaju uvid u navedeni registar te obvezu ispunjavanja istog.

Davatelj potpore obavezan je korisniku dati potvrdu o primljenim potporama male vrijednosti. U slučaju da ne izdaje potvrde, negdje mora biti jasno napomenuto kako primljena sredstva čine potpore male vrijednosti kako bi korisnik mogao voditi svoju evidenciju i bio u mogućnosti izraditi Izjavu.

Primjeri potpora male vrijednosti

Potpore male vrijednosti u EU projektima čine elementi Upravljanje projektom i vidljivost. Sufinanciranje kredita također predstavlja potporu male vrijednosti. Često se pojavljuju i potpore koje poduzetnicima daju njihove jedinice lokalne (regionalne) samouprave. 

De minimis potpore kod poduzetnika koji zapošljavaju osobe s invaliditetom dolaze u obliku potpore poticanja samozapošljavanja ili dobivanja nagrada za zapošljavanje izvan kvote.

 

Trebate li savjet u vezi primanja de minimis potpore? Javite nam se, imamo dovoljno iskustva kako bismo vam mogli pomoći!