Postoje li primjeri mjerenja društvenog utjecaja?

Stručnjaci odgovaraju

DATUM: 26.05.2018.

Naš savjet je da krenete malim koracima. Počnite s narativnim izvještajima koji će obuhvaćati društvene, ekonomske i ekološke učinke. Tim izvještajima možete pridodati i neke financijske podatke koje možete izvući iz knjigovodstvenog programa, projektnih izvještaja  ili godišnjih financijskih izvještaja.

Primjer društvenog učinka – broj edukacija zaposlenika, broj zaposlenih marginaliziranih osoba, posjeti i aktivnosti na društvenim mrežama, broj korisnika koji su prošli vaše edukacije, broj volonterskih sati množen s prosječnom cijenom rada, prilagodba radnog i edukacijskog prostora osobama s invaliditetom i sl.

Primjer ekonomskog učinka – plaće zaposlenika, omjer najniže i najviše plaće, troškovi edukacija zaposlenika, ulaganja i razvoj organizacije, broj i iznosi donacija i sl.

Primjer ekološkog učinka – broj ljudi koji zajedno putuju na posao, ili putuju biciklom, idu pješke pa možete izračunati carbon footprint. Isto je dobro navesti ako reciklirate papir, obostrano printanje, smanjenje troška uredskog materijala i troškova režija i sl.

Imajte na umu da sve podatke koje napišete u svom izvještaju možete i dokazati.