Poslovni plan – tehnički elementi, lokacija, okoliš

Sadržaj poslovnog plana, prema naputku Hrvatske banke za obnovu i razvoj, trebao bi sadržavati minimalno devet dijelova među kojima su tehnološko-tehnički elementi poslovnog pothvata, lokacija i zaštita okoliša.

DATUM: 27.05.2018.

Ovaj dio poslovnog plana odnosi se na strukturu ulaganja u opremu i strukturu i broj zaposlenika, no jednako tako opisuje se i postojeća lokacija te na koji će način poslovanje utjecati na okoliš.

Tehnološko-tehnički elementi poslovnog pothvata

Opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka) trebao bi obuhvatiti sljedeće elemente:

  • promjene u prostoru, što i zašto,
  • koja oprema je potrebna, što je trenutno najkvalitetnije, što se misli nabaviti i zašto,
  • dinamika (rokovi) izgradnje (adaptacije) i nabave opreme.

Poželjno je i priložiti tablicu s definiranim svim ulaganjima (struktura troškova) prije početka poslovanja tj. ostvarivanja prihoda od nove poduzetničke ideje.

Struktura i broj zaposlenika – navodi se postojeći broj zaposlenika, njihova pozicija u poduzeću, stručna sprema, godine rada u poduzeću i sl. Idealno je u ovom poglavlju napraviti i strukturu, broj i dinamiku novog zapošljavanja ako je potrebno. Tu se navodi potreban broj radnika, stručna sprema, opis kvalifikacija koje su potrebne za radno mjesto i okvirni troškovi bruto II plaća novih zaposlenika.

Lokacija i zaštita okoliša

Ovo oglavlje sadrži opis postojeće lokacije (veličina, vlasništvo ili zakup, karakteristike prostora) i na koji način je potrebno prilagoditi postojeći poslovni prostor novoj poslovnoj ideji.

Ovisno o ulaganju, a posebno za društvena poduzeća poželjno je definirati i na koji način će ulaganje i poslovanje utjecati na okoliš, te koji će se postupci poduzimati za zaštitu okoliša.