Poslovni plan – polazište i predmet poslovanja

Polazište poslovnog plana i predmet poslovanja među obaveznim su elementima poslovnog plana prema naputku Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

DATUM: 27.05.2018.

Poslovni plan predstavlja opis poslovne ideje, te mjera, ulaganja, resursa koji su potrebni za realizaciju posla. Među minimalnim elementima poslovnog plana, prema naputku Hrvatske banke za obnovu i razvoj devet je obaveznih elemenata. Pojedine obrađujemo u zasebnim člancima pa se ovaj tako bavi polazištem i predmetom poslovanja.

Polazište

Ova cjelina u poslovnom planu kratko objašnjava kako je poduzetnik došao do poduzetničke ideje, da li dobro poznaje način na koji bi navedeni poslovni pothvat trebao funkcionirati, što je inovativno u navedenoj ideji, gdje se prepoznala prilika za razvoj takve ideje.

Dobro je navesti i viziju poduzetničkog pothvata – kako poduzetnik misli realizirati pothvat, jednokratno, do kada, u više faza, krajnji rok završetka pothvata, o čemu to ovisi, koja su moguća rješenja i slično.

Predmet poslovanja

Opisuje se poduzetnička ideja – odnosno koji novi proizvod ili uslugu poduzetnik planira lansirati na tržište. Daju se detaljne specifikacije s popratnim slikama, karakteristike proizvoda/usluge, proces proizvodnje, potrebni materijalni, financijski i ljudski resursi za proizvodnju, organizacija poslovanja. Također, bitno je spomenuti način upotrebe proizvoda (čemu on služi, tj. koju će potrebu kod kupca zadovoljavati).