Poslovni plan – podaci o poduzetniku

U ovom dijelu poslovnog plana daju su temeljni podaci o poduzetniku – čime se bavi, vlasnička struktura, podaci iz zadnjih financijskih izvješća.

DATUM: 27.05.2018.

Kod opisa trenutnog poslovanja i proizvoda i usluga bitno je naglasiti s kojim proizvodom/uslugom je poduzetnik najzastupljeniji na tržištu, analizirati prodajno tržište i konkurenciju u djelatnosti s kojima se poduzetnik bavi, udio na tržištu, najveću konkurenciju te prednosti i nedostatke u odnosu na konkurenciju. Isto tako dobro je naglasiti koji su trendovi u djelatnosti u kojoj poduzetnik posluje, tj. što će se desiti s navedenom gospodarskom granom u budućnosti.

Podaci o poduzetniku – elementi

Kroz marketing strategiju je bitno istaknuti na koji tržišni segment poduzetnik cilja, način oglašavanja, troškove oglašavanja i politiku cijena. Za proizvodnju i distribuciju valja naglasiti tehnički potencijal i sposobnosti poduzetnika, udovoljavanje propisanim standardima, način distribucije, servis i briga o kupcima.

Kod vlasničke strukture osim podataka o vlasniku poželjno je navesti i podatke o menadžerskom timu, broju i strukturi zaposlenih jer je kvalitetna radna snaga jamstvo uspjeha.

Kod financijskih podataka je poželjno prikazati rast prihoda, dobiti, ulaganja kroz minimalno 3 godine kako bi se prikazao kontinuirani rast poduzetnika. Navedeni podaci se uzimaju iz financijskih izvještaja.

Društveni poduzetnik se može u ovom dijelu referirati i na svoje društvene prednosti, misiju i viziju te objasniti kako kroz svoje poslovanje ostvaruje ekonomski, ekološki i društveni cilj. Ako je poduzetnik mjerio svoj društveni utjecaj najznačajnije stavke iz izvještaja je poželjno navesti u ovom dijelu.