Poslovni plan – plan investicije

Još jedan od sastavnih dijelova poslovnog plana je investicijski plan tj. izračun svega što vam je inicijalni potrebno uložiti u poslovni pothvat kako bi mogli ostvarivati prihode.

DATUM: 27.05.2018.

Osim u dugotrajnu imovinu morate napraviti plan investicije i u obrtna sredstva tj. sve što vi morate uložiti u proizvod ili uslugu prije nego je počnete naplaćivati. Taj proces do lansiranja prvog proizvoda ili usluge može potrajati mjesec, dva kada se troškovi gomilaju a prihoda od prodaje još nema. Tu mogu još spadati: sirovine i materijali, plaća osoba koje se uhodavaju u posao, najam prostora, režije, minimalni tehnički uvjeti i dobivanje dozvola za rad, prvo opremanje dućana s robom, potrošni i uredski materijal, opremanje ureda, programska rješenja i sl.

Plan investicije – primjer

Imajte na umu da prilikom izrade plana investicije pazite da vaš vlastiti postotak investiranja iznosi najmanje 20% kako bi lakše dobili kredit banke. Isto tako planirajte rezervu za nepredviđene troškove, te ne zapošljavajte radnike prije početka rada ako ne morate jer plaće osoblja oduzimaju velik dio budžeta.

Amortizacija osnovnih sredstava

Pod osnovnim sredstvima podrazumijevamo onu imovinu čija je jedinična vrijednost veća od 3.500,00 kuna i čiji je vijek trajanja duži od godine dana.

Zakonom su propisane stope amortizacije koje dajemo u sljedećoj tablici:

R. br. Skupina dugotrajne imovine Vijek trajanja DI, godina  God. stopa otpisa
1 – Građevinski objekti 20 5%
2 – Osnovno stado (biološka imovina)
– Osobni automobili
5 20%
3 – Nematerijalna imovina
– Oprema
– Vozila (osim osobnih automobila)
– Mehanizacija
4 25%
4 – Računala
– Računalna oprema i programi
– Mobilni telefoni
– Oprema za računalne mreže
2 50%
5 – Ostala nespomenuta dugotrajna imovina (brodovi do 1000 BRT, jahte, jedrilice, ribarski čamci i sl. plovila, višegodišnji nasadi i sl.) 10 10%

Amortizacija se uvijek obračunava od sljedećeg mjeseca od kad je oprema/imovina kupljena. Pa ako je oprema kupljena 20.04.2018. amortizacija će se obračunavati od 01.05.2018. i obračunava se za financijsku godinu tj. u našem slučaju za 8 mjeseci u 2018. godini.

Amortizacija – primjer izračuna

Uzmimo primjer da za potrebne naše poslovne ideje moramo kupiti: teretno vozilo, frižider i računalo. Opremu smo nabavili 20.04.2018. godine, tako da za prvu godinu obračunavamo amortizaciju samo za 8 mjeseci.

Amortizacija se obračunava tako da svake godine množimo nabavnu vrijednost sa stopom amortizacije kako bi dobili godišnji iznos amortizacije. Svake godine vrijednost kupljene opreme pada kako je mi koristimo, pa tako kroz amortizaciju nastojimo tržišnu vrijednost približiti stvarnoj knjigovodstvenoj. Time i u svojim financijskim izvještajima prikazujemo realnu vrijednost naše imovine u slučaju da je moramo prodati kako bi namirili obveze poslovanja ili kao podsjetnik da nam je oprema zastarjela te moramo planirati kupnju nove.

U tablici dajemo postotke amortizacije i obračun amortizacija kroz godinu:

Imajte na umu da trošak amortizacije ulazi u projekciju troškova i vaše planove pa tako, iako niste potrošili novčana sredstva i kupili nešto, morat ćete kroz 2019. godinu osigurati još dodatnih 17.500 kuna kako bi vaša financijska projekcija pokazivala pozitivan rezultat.