Poslovni plan – financijski elementi pothvata i zaključak

U ovom dijelu poslovnog plana daje se detaljna financijska konstrukcija poslovne ideje. Investitorima, bankama i sl. je bitno dobiti informaciju kada ideja počinje ostvarivati dobit, tj. kada mogu očekivati povrat ulaganja.

DATUM: 27.05.2018.

Za financijske elemente potrebno je specificirati ukupno ulaganje u poduzetnički pothvat te navesti izvore financiranja odnosno koji dio će biti financiran iz vlastitih sredstava, a koji iz kredita, donacija, bespovratnih državnih potpora, poslovnih anđela i sl. Ako se poslovni plan priprema za banku, njihov standardni uvjet prilikom financiranja investicija je i vlastito učešće poduzetnika/obrtnika u najmanjem iznosu od 20% od ukupne investicije.

Investicije kao financijski element za poslovni plan

Osim u dugotrajnu imovinu morate napraviti plan investicije i u obrtna sredstva tj. sve što morate uložiti u proizvod ili uslugu prije nego je počnete naplaćivati. Taj proces do lansiranja prvog proizvoda ili usluge može potrajati mjesec, dva kada se troškovi gomilaju a prihoda od prodaje još nema. Tu još mogu spadati: sirovine i materijali, plaća osoba koje se uhodavaju u posao, najam prostora, režije, minimalni tehnički uvjeti i dobivanje dozvola za rad, prvo opremanje dućana robom, potrošni i uredski materijal, opremanje ureda, programska rješenja i sl.

Ako poslovni pothvat ima investicije u dugotrajnu imovina tada se ta imovina amortizira kroz godine, pa je prilikom izračuna troškova i planiranja računa dobiti i gubitka potrebno uzeti u obzir i proračun amortizacije.

Osim investicija za realizaciju poslovnog pothvata postoje neki mjesečni troškovi koji se pokrivaju iz prihoda od prodaje. Vaš poslovni plan bi ponajprije kroz prvu godinu trebao imati detaljno obrazloženje koliko očekujete prihoda od prodaje proizvoda/usluga i koliko jedinica planirate prodavati. Ako je poslovni plan kroz minimalno 5 godina rade se projekcije na temelju prve godine s  povećanjem prodaje od minimalno 10% ili više ovisno o gospodarskim kretanjima i predviđanjima tržišta.

Troškovi i financijske projekcije

Troškovi poslovanja mogu se dijeliti na fiksne i varijabilne. Fiksni su konstantni mjesečni/godišnji troškovi koji se pojavljuju u poduzeću bez obzira da li vi prodali nešto ili ne. Najčešći primjer fiksnih troškova su: najam, režije, telefon, knjigovodstvo, plaća menadžmenta i zaposlenih, osiguranja, putovanja, promocija poduzeća, održavanje opreme, amortizacija, uredski troškovi i sl. Varijabilni troškovi su direktno vezani uz proizvod pa npr. ako morate zašiti 10 haljina tada ćete i kupiti materijal za tu haljinu. Ako nemate posla taj materijal nećete ni kupovati. U varijabilne troškove spadaju: sirovine i materijal, varijabilni dio plaće zaposlenika, drugi dohodak, vanjske usluge izrade proizvoda ili obavljanja usluge, roba, potrošni materijal, ambalaža i sl.

Kada imamo sve elemente za planiranje počinjemo raditi financijske projekcije. Ako se uzima kredit banke, tada se najčešće projekcije rade do trenutka otplate kredita. Ne brinite ako vam projekcije u prve dvije, tri godine pokazuju negativan poslovni rezultat – to je uobičajeno ako ulažete u neku inovativnu ideju za koju se mora stvoriti tržište. Ali imajte na umu da investitori žele vidjeti da vaš poduzetnički pothvat „drži vodu“ što prije. Isto tako ne preuveličavajte s prihodima samo da bi došli na pozitivnu nulu što prije jer su takvi poduzetnički pothvati osuđeni na propast ako realno ne postoji tržište za proizvode/usluge. Budite realni.

U zaključku navedite prednosti dosadašnjeg poslovanja te istaknite s obzirom na dosadašnje iskustvo nositelja da je poslovna ideja realno postavljena i izvediva, te da su u plan uračunati svi mogući rizici i njihovo otklanjanje.