Poslovni plan – financijske projekcije

Svaki poslovni plan mora sadržavati financijske projekcije kako bi se prikazala održivost poslovnog pothvata, pa ovdje dajemo skraćeni pregled najčešćih projekcija – plan prihoda i troškova.

DATUM: 27.05.2018.

U drugim člancima smo već objasnili način izrade investicijskog plana, fiksnih i varijabilnih troškova te izračuna točke pokrića. Kada znamo što ćemo proizvoditi, koliku cijenu možemo postići, koliko najmanje moramo proizvoditi i koliko nas sve to košta krećemo u izradu financijskih projekcija da vidimo kad ćemo ostvarivati dobit kakvu želimo te vratiti sve dugove.

Projekcija prodaje

Kod projekcija prodaje predviđamo mjesečnu prodaju količine prodaje koju množimo s cijenom po jedinici proizvoda kako bi dobili mjesečne prihode od prodaje.

Imajte u vidu kako, ovisno o poslovanju, u prvim mjesecima nećete imati prihode od prodaje.

Projekcija troškova

U projekciji troškova za svaki proizvod/uslugu koji ćemo prodavati uzimamo varijabilne troškove i množimo s količinom prodanih proizvoda kako smo naveli u projekciji prodaje.

Račun dobiti i gubitka za prvu godinu

U račun dobiti i gubitka upisujemo sve mjesečne iznose koje smo dobili u prethodnim tablicama – projekcija prodaje, projekcija prihoda, fiksni troškovi. Tu se ujedno dodaju i prihodi od državnih potpora i drugi izvanredni prihodi koji nisu vezani uz prodaju poput subvencija plaća, mjere HZZ-a, državne potpore i sl.

Račun dobiti i gubitka za 5 godina poslovanja

Kada radite projekciju računa dobiti i gubitka kroz godine imajte na umu kontinuirano povećanje prodaje za približno 10% po godini ovisno o djelatnosti s kojom se mislite baviti.

Ako povećate prihode za 10% to ne znači da će se i troškovi povećati za 10%. Varijabilni hoće jer su direktno vezani uz prodaju, dok fiksni mogu ostati isti do popunjena kapaciteta. Na primjer, ako zbog povećanja obima posla morate zaposliti još jednog djelatnika na dostavi obroka to ne znači da ćete morati seliti u novi prostor i plaćati veći najam, ili da će vam se povećati troškovi osiguranja opreme. U petoj godini poslovanja razmišljajte i o većim troškovima održavanja početne opreme, te investiciji u novu opremu/imovinu jer će postojeća biti zastarjela.

Izvješće o novčanom toku – cash flow

Nisu svi prihodi ujedno i priljevi na naš žiro-račun ili blagajnu, kao što ni svi troškovi nisu ujedno i odljevi. Kod planiranja novčanog toka bitno nam je kada ćemo dobiti nešto plaćeno ili kada mi moramo nešto platiti. Na primjer,  možemo imati dogovoreno s kupcima 15 dana odgode plaćanja, tako da novce nećemo imati u svibnju ako je račun nakon 15.05. već tek u lipnju. Isto tako kada dobijemo račun za najam taj najam ne moramo odmah platiti već isto imamo odgodu plaćanja.

Kada navedene faktore stavimo u tablicu ona će pokazati kada smo nelikvidni, tj. kada s našim priljevima sredstava nećemo moći financirati tekuće obveze pa ćemo najvjerojatnije trebati kratkoročnu pozajmicu. Ova projekcija nam je bitna da unaprijed možemo planirati i dogovoriti financijske injekcije u naše poslovanje kako bi mogli nesmetano raditi, te ujedno s pozajmljivačima dogovoriti jasne rokove otplate.