Poslovne knjige za paušalni obrt

Za paušalni obrt obvezni ste voditi samo evidenciju o ostvarenom prometu na obrascu KPR, u kojoj se osim računa naplaćenih u gotovini, upisuju i računi koji su naplaćeni bezgotovinskim putem.

DATUM: 27.05.2018.

Mogućnost otvaranja paušalnog obrta uvelike smanjuje troškove poslovanja početnicima jer lako zadovoljite sve zakonske obveze bez angažiranja stručnih osoba. Za paušalni obrt obvezni ste voditi samo evidenciju o ostvarenom prometu na obrascu KPR, u kojoj se osim računa naplaćenih u gotovini, upisuju i računi koji su naplaćeni bezgotovinskim putem. Isto tako obvezni su do 15. siječnja tekuće godine predati u poreznu upravu izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti te uplaćenom paušalnom porezu i prirezu poreza na dohodak na obrascu PO-SD.

U navedeno izvješće je potrebno tromjesečno upisati promete koje ste imali upisane u obrascu KPR (knjiga prometa), te uplaćeni tromjesečni porez i prirez. U poslovne primitke koji se iskazuju u PO-SD obrascu, potrebno je uključiti i primitke po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora primljenih za samostalnu djelatnost. Znači sve što ste dobili u gotovini ili na žiro-račun morate upisati u obrazac PO-SD.

Dodatne evidencije za paušalni obrt

S motrišta drugih propisa, ovisno o djelatnosti kojom se bavite potrebno je voditi neke dodatne evidencije:

  • Svi paušalni obrtnicu moraju izdavati račun bez obzira da li radili gotovinski ili bezgotovinskim putem. Oslobođenje od obveze izdavanja računa odnosi se samo na paušaliste koji vlastite poljoprivredne proizvode prodaju na tržnicama i otvorenim prostorima.
  • Ako imate zaposlene radnike tada trebate predavati sve obrasce vezano uz radne odnose (prijave, odjave, isplatne liste, JOPPD obrasce i sl.)
  • Ako se bavite trgovinom tada je potrebno imati evidencije o stanju robe tj. knjigu popisa i ostale robne evidencije. Ista situacije je i kod ugostitelja- potrebno je voditi evidencije robe.

Ako naplaćujete svoju robu/usluge u gotovini tada je potrebno imati i fiskalnu blagajnu, opće akte o blagajničkom poslovanju i certifikat i prijavu fiskalizacije u poreznu upravu.