Kakav je porezni status zadruga u zemljama EU?

Stručnjaci odgovaraju

DATUM: 30.05.2018.

Austrija

 U Austriji ne postoji posebni tretman poreza u zadrugama, jednako se tretiraju kao i u ostalim poslovnim organizacijama. Dobit zadruge oporezuje se korporativnim porezom (Koerperschaftsteuer), koji iznosi 25%. Ne postoji minimalni korporativni porez za zadruge ako ne ostvaruju profit. Otegotna okolnost u Austriji jest što zadruge ne mogu biti neprofitne prema austrijskom federalnom poreznom zakonu.

Belgija

Zadruge su tvrtke i stoga su podložne pravilima poreza za tvrtke. Postoji fiskalna iznimka za dio dividendi za članove jer su fizički subjekti. Dividende akreditiranih zadruga su izuzete od oporezivanja u opsegu prve porezne stope. Trenutno to iznosi 180 eura.

Finska

Zadruge su klasificirane kao društva i porez na korporativnu dobit nameće se kao i na dobit od dionica tvrtke. Plaćanje kamata na dionice se ne izuzima od oporezivanja, niti transferi u obvezni fond rezervi.

Francuska

Zadruge se klasificiraju kao tvrtke i tako se i oporezuju. Zadruge nisu izuzete iz sustava PDV-a. Generalno su zadruge podložne korporativnom porezu na dobit. Iznimka je alokacija u rezervu koja se smatra ulagačkim depozitom. Postoji i drugi glavni porez u Francuskoj, a to je općinski poslovni porez, a zadruge su u potpunosti ili djelomično izuzete.

Njemačka

Zadruge se u Njemačkoj gledaju kao udružene poslovne organizacije i tako se i oporezuju, uz jednu veliku iznimku. Višak koji se podijeli članovima na kraju financijske godine kao “pokroviteljski povrat” se smatra neoporezivim operativnim troškom zadruga, s time da višak mora nastati u transakcijama između članova i svaki član mora dobiti podjednaki dio.

Italija

U Italiji postoje različite mjere koje se vezuju uz poreze za zadruge. Postoje iznimke npr. profit koji zadruga alocira u nedjeljive rezerve izuzet je od korporativnog poreza na dobit te iznos profita koji se dijeli članovima u obliku “pokroviteljskog povrata” je izuzet od oporezivanja.

Nizozemska

Zadruge se smatraju privatnim tvrtkama (d.o.o.) i podliježu Zakonu o korporativnom porezu na dobit iz 1969. Ipak, uvedena je jedna iznimka. Kako bi se uvela olakšica, dobit zadruge se mora podijeliti u nezavisnu dobit koja mora biti povezana s ne-zadrugarskim aktivnostima i pod djelomičnim izuzimajućim režimom.

Poljska

Na zadruge se odnose isti zakoni o porezima kao i na tvrtke i poduzeća. U Poljskoj se pojavljuje i “duplo oporezivanje” koji stavlja zadruge u nepovoljan položaj. Nakon što se dobit zadruge oporezuje, višak koji ostaje se dijeli među članovima koji onda moraju platiti porez na osobnu dobit.

Portugal

Zadruge u Portugalu su izuzete od korporativnog poreza u sektorima poljoprivrede, kulture, hrane, smještaja i društvene solidarnosti, ali aktivnosti s trećim stranama koje nisu u svrsi zadruge nisu izuzete od oporezivanja.

Španjolska

Zadruge u Španjolskoj podliježu posebnom poreznom sustavu i razlikuju se od tvrtki. Postoje zaštićene i posebno zaštićene zadruge. Bilo koja zadruga koja ne prelazi pravne limite je fiskalno zaštićena.

Izvor: International Handbook of Cooperative Law (Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henrÿ )