Koje obrasce porezni obveznici mogu podnijeti putem aplikacije ePorezna?

Stručnjaci odgovaraju

DATUM: 31.05.2018.

Unos obrasca ZPP-DOH i Obrasca DOH za prijavu poreza na dohodak omogućeno je putem sustava ePorezna od veljače 2018. godine. Aplikacija poreznim obveznicima omogućuje podnošenje i dobivanje sljedećih službenih zahtjeva elektroničkim putem:

  • Prijava u registar poreznih obveznika (RPO)
  • Zahtjev za registriranje za potrebe porezna na dodanu vrijednost (PDV)
  • Zahtjev za izdavanje porezne potvrde
  • Zahtjev za izmjenom podataka u registru poreznih obveznika
  • Zahtjev za povrat doprinosa iznad najviše osnovice
  • Zahtjev za ovjeru PKK
  • Zahtjev za promjenu načina oporezivanja
  • Zahtjev za zastaru
  • Zahtjev za prigovor/žalbu
  • Zahtjev za upravni ugovor