POČETAK POSLOVANJA ZADRUGE

Imate rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar i OIB, no za početak poslovanja treba ispuniti i druge zakonske uvjete.

DATUM: 12.01.2018.

Samostalnim djelovanjem mali gospodarski subjekti teško mogu ravnopravno i uspješno sudjelovati na tržištu. Pored obavljanja redovnog posla teško je povoljno nabavljati repromaterijal, prerađivati i prodavati proizvode, voditi knjigovodstvo i obavljati druge popratne poslove. Zbog toga se više njih udružuje u zadrugu kako bi smanjili troškove, olakšali pristup tržištu, ponudili integrirane usluge i povećali konkurentnost svojih proizvoda i usluga.

Osnovali ste zadrugu, no prije sklapanja prvog posla potrebno je ispuniti i druge zakonske uvjete.

Izrada pečata zadruge

Za izradu pečata potrebno je priložiti kopiju rješenja o osnivanju zadruge. Pečat je nužan za prijavu Državnom zavodu za statistiku (DZS) i preduvjet za otvaranje poslovnog računa kod banke.

Na pečatu je uobičajeno skraćeni naziv zadruge i sjedište, a preporučuje se dodati OIB. Nije potrebno pisati adresu jer tako ne morate raditi novi pečat u slučaju promjene sjedišta.

Prijava u registar DZS

Iako se kod Trgovačkog suda registrira nekoliko mogućih djelatnosti, kod prijave u Državni zavod za statistiku (DZS) treba odabrati jednu koja će biti glavna. Prijavu treba napraviti u roku 15 dana od dana registracije zadruge.

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  1. obrazac RPS-1
  2. presliku rješenja nadležnog tijela o osnivanju i potvrdu o OIB-u (rješenje o upisu u Registar udruga),
  3. dokaz o uplati 55 kuna.

Naknadu od 55 kuna treba uplatiti na žiroračun (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3, opis plaćanja: registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku).

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu:

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, Branimirova 19, 10 000 Zagreb ili na e-pošta: registar@dzs.hr.

Po upisu u Registar poslovnih subjekata, Državni zavod za statistiku izdaje Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.

Evidencija zadruga – prijava   

                                                    

Zadruga u roku od 15 dana nakon dobivenog rješenja o osnivanju treba Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo dostaviti ispunjen Evidencijski list zadruge za Evidenciju zadruga i zadružnih saveza. Evidencijski list zadruge je dio Pravilnika o evidenciji zadruga i zadružnih saveza (Narodne novine, broj 95/14.).

Možete ga dostaviti osobno u ured Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo u Zagrebu, Amruševa 8/1., poslati poštom ili e-mailom: evidencija@zadruge.coop.

Otvaranje poslovnog računa zadruge

Poslovni žiro-račun zadruge otvara se u banci u kojoj su uplaćeni članski ulozi. Ugovor s bankom se sklapa uz predočenje rješenja o osnivanju zadruge, obavijesti o razvrstavanju po NKD te uz pečat zadruge i deponiranje potpisa ovlaštenih osoba što je obično jedna osoba – upravitelj zadruge.

Članski ulozi prebacuju se s prolaznog na novoosnovani poslovni račun i tim novcem zadruga može odmah raspolagati za potrebe početnih troškova. Kad ste već u banci najbolje je odmah ugovoriti i dodatne usluge koje će vam olakšati svakodnevno poslovanje poput internet bankarstva i poslovne kartice.

Kada zadruga nije najbolje rješenje

Ako imate želju osnovati ‘svoju firmu’, biti sam svoj šef i samostalno donositi odluke i snositi njihove posljedice, za vas je bolje rješenje obrt ili trgovačko društvo. Ako ste izrazita individua, navikli da sve radite sami, zadružno načelo zajedničkog upravljanja moglo bi biti prevelika prepreka i opterećenje. Vrlo je loša odluka osnovati zadrugu umjesto trgovačkog društva jer je to jeftinije.