Početak poslovanja j.d.o.o.

Nakon rješenja o upisu i potvrde o OIB-u, za početak poslovanja treba ispuniti i druge zakonske propise o kojima govori ovaj tekst.

DATUM: 03.12.2018.

Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke preuzimaju se kod javnog bilježnika, a za izradu pečata treba kopija Rješenja o upisu u sudski registar. Trošak izrade pečata je oko 200 HRK.

Isprintajte, popunite i ovjerite potpisom i pečatom RPS-1 obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti). Otiđite u Državni zavod za statistiku i predajte RPS-1 obrazac i presliku Rješenja o upisu u sudski registar i odmah ćete dobiti dva primjerka Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta. U suprotnom pošaljite dokumentaciju e-mailom i pričekajte nekoliko dana do izdavanja Obavijesti.

Otvaranje žiro-računa j.d.o.o.

Žiro-račun tvrtke otvarate u banci u kojoj ste uplatili osnivački polog i tražite prijenos osnivačkog pologa društva na žiro-račun društva. Ponesite Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta. U banci ćete dobiti Potpisni karton koji će vam trebati prilikom prijave u Poreznoj upravi. Kad ste već u banci ugovorite i druge usluge koje će vam olakšati poslovanje – internet i/ili mobilno bankarstvo, poslovnu karticu, trajne naloge i slično. Ako je direktor novoosnovanog j.d.o.o. zaposlen u drugoj firmi, odnosno osiguran po drugoj osnovi, i u svom j.d.o.o. nema zaposlenih, tada ne mora prijavljivati se na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Prijava radnika u HZMO i HZZO

Ako vlasnik i zaposlenici društva nisu osigurani po drugoj osnovi treba ih prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO – e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje, potrebno je prijaviti ga i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO – e-Zdravstveno). Ovaj korak možete prepustiti i knjigovođi s kojim ćete sklopiti ugovor o obavljanju knjigovodstvenih usluga odnosno vođenju poslovnih knjiga. Ugovorom detaljno definirajte vaše obveze prema knjigovođi (administracija poslovne dokumentacije) te obveze knjigovođe prema vama (računovodstvena obrada podataka i zakonski rokovi). Ugovor o vođenju poslovnih knjiga trebat će vam kod prijave društva Poreznoj upravi.

Ugovor o najmu poslovnog prostora

Sastavite ugovor o najmu poslovnog prostora s vlasnikom prostora na adresi sjedišta tvrtke. Ako ste vi vlasnik prostora, svejedno morate napraviti ugovor između Vas (najmodavca) i j.d.o.o. (najmoprimca). Taj ugovor je obavezan. Otiđite kod javnog bilježnika s vlasnikom prostora i ovjerite ugovor.

Vlasnik prostora (najmodavac) mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave prijaviti Ugovor o najmu na temelju kojeg Porezna uprava izdaje rješenje i utvrđuje predujmove poreza na dohodak od imovine. Prijava se podnosi u roku od 8 dana od dana početka obavljanja djelatnosti. U Poreznu upravu je potrebno ponijeti Ugovor o najmu.

Prijava j.d.o.o. poreznoj upravi

Društvo treba prijaviti Poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, a radi upisa u registar obveznika poreza na dobit. Na uvid je potrebno donijeti rješenje o upisu u sudski registar, obavijest o razvrstavanju po djelatnostima, ugovor o vođenju poslovnih knjiga, ugovor o najmu poslovnog prostora i potpisni karton.

Morat ćete ispuniti obrazac podataka OP (dostupan u nadležnoj ispostavi) i prijavu o većinskom vlasništvu i povezanosti društava (dostupna u nadležnoj ispostavi), te ako želite odmah ući u sustav PDV-a i obrazac P-PDV (prijavu u registar obveznika PDV-a).

Minimalni tehnički uvjeti

Ako u poslovnom prostoru namjeravate obavljati djelatnost ugostiteljstva, trgovine ili turizma, prije početka obavljanja djelatnosti treba podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom uredu za poslove gospodarstva državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo. Na sve zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 70 kuna u državnim biljezima.

U svemu što u ZTD-u nije posebno naznačeno, na j.d.o.o. se primjenjuju ista pravila kao i na d.o.o..