Paušalni obrt – obaveze prema državi

Za paušalni obrt morate plaćati porez i prirez ovisno o primitcima, te doprinose ovisno jeste li ili niste u radnom odnosu.

DATUM: 27-05.2018.

Porez i prirez se za paušalni obrt plaća se tromjesečno na temelju rješenja PU. Recimo, porez na razdoblje 01.01.-31.03. trebate platiti najkasnije do 31.03. iste godine.

Ako prijeđete granicu od 300.000 kuna u toku godine prestajete biti paušalni obrtnik i vodite svoje poslovne knjige kao svaki drugi obrtnik stoga dobro planirajte svoje godišnje primitke.

Ostvareni ukupni primici Godišnja porezna osnovica Godišnji paušalni porez na dohodak Godišnji paušalni prirez (grad ZG) – 18%
Od 0,00 do 85.000,00 12.750,00 1.530,00 275,40
Od 85.000,01 do 115.000,00 17.250,00 2.070,00 372,60
Od 115.000,01 do 149.500,00 22.425,00 2.691,00 484,38
Od 149.500,01 do 230.000,00 34.500,00 4.140,00 745,20
Od 230.000,01 do 300.000,00 45.000,00 5.400,00 972,00

Paušalni porez uplaćuje se na uplatni račun poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak grada/općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obrtnika.

Primjer uplate za Grad Samobor

Žiroračun: HR7510010051738012004
Model: HR68
Poziv na broj: 1449 – OIB obveznika uplate poreza

Paušalni obrt – doprinosi

Osim poreza i prireza potrebno je plaćati i doprinose. Doprinosi se uplaćuju zasebno svaki na svoj žiro-račun, a informacije u uplatnim računima dajemo u nastavku. Isto tako različiti su iznosi doprinosa s obzirom na to da li radite kod drugog poslodavca ili ne. Imajte na umu da se doprinosi svake godine mijenjaju kako se mijenja osnovica plaća pa provjerite prije uplate doprinosa za siječanj na web stranicama obrtničke komore koji su novi iznosi doprinosa za plaćanje.


Izvor tablica: www.plaviured.hr

Osim poreza i doprinosa u drugoj godini poslovanja paušalni obrti su obvezni plaćati i članarinu Hrvatskoj obrtničkoj komori.