PAUŠAL – PDV I SVOĐENJE DOHOTKA NA GODIŠNJU RAZINU

Kod paušalnog oporezivanja je unaprijed utvrđena osnovica poreza na dohodak, te se on ne plaća na temelju razlike primitaka i izdataka.

Kod paušalnog oporezivanja nema obveza vođenja poslovnih knjiga, osim obrasca KPR iz kojeg je bitno da se može izvaditi ukupni primitak u jednog godini. Na temelju tog primitka se paušalni obrtnik svrstava u razrede i po tome plaća porez i prirez na dohodak.

Obveznik paušalno oporezivanja mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

  • nije obveznik PDV
  • nije ostvario primitke od obavljanje djelatnosti veći od 300.000 kn (39.816,84 €)
  • istovremeno ne obavlja samostalnu djelatnost

Porez na dohodak paušalista plaća s obzirom na godišnji primitak koji dajemo u tablici:

 

Godišnji primitak KNGodišnji primitak €Godišnji iznos poreza €
85.000,0011.281,44169,22
od 85.000,00 do 115.000,00od 11.281,44 do 15.263,12228,95
od 115.000,00 do 149.500,00od 15.263,12 do 19.842,06297,63
od 149.500,00 do 230.000,00od 19.842,06 do 30.526,25457,89
od 230.000,00 do 300.000,00od 30.526,25 do 39.816,84597,25

Ako je paušalni obveznik ostvario godišnji primitak 13.000,00 € obvezan je platiti godišnji porez 228,95 € uvećan za eventualni prirez.

Osim poreza paušalni obveznici moraju plaćati i doprinose, pa tako u 2023. godini ukupni mjesečni doprinosi iznose 199,61 € (1.503,95 kn).

Iako ne vode poslovne knjige osim KPR, paušalni obveznik moraju poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine dostaviti obrazac PO-SD na kojem se vide ukupni primici i ukupna obveza poreza. Na taj način porezna zna u koji porezni razred paušalni obveznik spada i koji iznos paušalnog poreza mora plaćati.

Kontaktirajte nas za više informacija!