Otvaranje paušalnog obrta

Koje uvjete treba zadovoljiti i kako registrirati paušalni obrt koji uvelike smanjuje troškove poslovanja, ali u kojem za svoje poslovanje odgovarate cjelokupnom svojom imovinom.

DATUM: 27.05.2018.

Mogućnost otvaranja paušalnog obrta uvelike smanjuje troškove poslovanja početnicima jer je lako zadovoljiti sve zakonske obveze bez angažiranja stručnih osoba. Jedini nedostatak obrta u odnosu na j.d.o.o. je to što u obrtu za svoje poslovanje odgovarate cjelokupnom svojom imovinom.

Poslovanje paušalnog obrta regulirano je Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (NN, 1/17).

Pravilnik propisuje način utvrđivanja i visinu godišnjeg paušalnog dohotka, način utvrđivanja i visinu paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. Zakona o porezu na dohodak.

Uvjeti za otvaranje paušalnog obrta

  1. ako ste poljoprivrednik onda ne smijete biti u sustavu PDV-a,
  2. vaši godišnji naplaćeni primici ne smiju premašiti 300.000 kuna.

Ako zadovoljavate sve uvjete rok za prijavu Poreznoj upravi je 8 dana prije početka obavljanja nove paušalne djelatnosti.

Ako ste postojeći obrtnik koji želi prijeći na paušalno oporezivanje rok za prelazak je 15.01. tekuće godine ako vam primici u prethodnoj godini nisu premašili 300.000 kn.

Postupak otvaranja paušalnog obrta

Najjednostavniji postupak je krenuti od ureda za gospodarstvo sukladno vašem sjedištu i pitati što vam sve treba za otvaranje paušalnog obrta. Uredi se znadu razlikovati od županije do županije, pa da ne šetate bez veze.
Ukratko u uredu državne uprave u vašem gradu/županiji nakon popunjavanja zahtjeva (definiranje naziva obrta i djelatnosti) te plaćenih troškova dobivate kroz par dana rješenje o upisu u obrtni registar. S tim dokumentom možete dalje izraditi pečat, otvoriti žiro-račun u banci te se prijaviti na mirovinsko osiguranje i poreznu upravu kao obrtnik paušalist.
Postupak otvaranja jasno opisan na linku.