OSOBNI ODBITAK NAKON ODJAVE

Od 01.01.2018 uvedena je nova praksa sa PK i primjenom osobnih odbitaka radnika za kojeg poslodavac obračunava zadnju plaću pri prekidu radnog odnosa. Prethodno je vrijedilo pravilo da poslodavac, ako ima PK kod sebe primjenjuje olakšice na obračunu plaća. Od 01.01.2018. vrijedi pravilo da poslodavac koji obračunava plaću za radnika koji je odjavljen više ne koristi porezne olakšice.

U slučaju odjave radnika s obveznog mirovinskog osiguranja temeljem radnog odnosa, poslodavac od toga trenutka više ne može koristiti osobni odbitak pri isplatama koje će slijediti nakon dana odjave (npr. u slučaju raskida radnog odnosa sa 31.12. pri isplati plaće za prosinac u siječnju poslodavac ne može koristiti osobni odbitak, već se radnik svoje pravo konzumirati kod drugog (sadašnjeg poslodavca) ili u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak).

S obzirom na navedeno objavljeno je mišljenje porezne uprave koje ostavlja mogućnost da poslodavac ipak primijeni olakšicu na zadnjem obračunu plaće za radnika, a na osnovi izjave radnika da neće zasnovati novi radni odnos u mjesecu raskida radnog odnosa ili slijedeći mjesec.