OSNIVANJE UDRUGE: Registar poslovnih djelatnosti i RNO broj

Imate rješenje o upisu u Registar udruga, ovjereni primjerak Statuta i OIB, to vam treba za prijavu Državnom zavodu za statistiku i RNO broj.

DATUM: 15.12.2017.

Za upis u Registar poslovnih djelatnosti kod Državnog zavoda za statistiku i izradu pečata trebat će vam rješenje o upisu u Registar udruga. Za izradu pečata trebat će vam uz rješenje i preslika stranice Statuta na kojoj se opisuje izgled pečata koji mora odgovarati opisu prema dimenzijama, slici, položaju i tekstu.

Osoba ovlaštena za zastupanje – zakonski zastupnik, nakon toga mora poslati Državnom zavodu za statistiku, odnosno ispostavi Zavoda u jedinici područne (regionalne) samouprave, zahtjev za upis u Registar poslovnih subjekata zbog određivanja matičnog broja i razvrstavanja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Prijava u Registar poslovnih subjekata

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  1. obrazac RPS-1
  2. presliku rješenja nadležnog tijela o osnivanju i potvrdu o OIB-u (rješenje o upisu u Registar udruga),
  3. dokaz o uplati 55 kuna.

Naknadu od 55 kuna treba uplatiti na žiroračun (IBAN) Državnog proračuna broj HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 7129-6099-3, opis plaćanja: registar poslovnih subjekata Državnog zavoda za statistiku.

Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na adresu:
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, Branimirova 19, 10 000 Zagreb ili e-poštom: registar@dzs.hr.

Dobrovoljna vatrogasna društva oslobođena su plaćanja naknade za upis u Registar.

Po upisu u Registar poslovnih subjekata, Državni zavod za statistiku izdaje Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u 2007.

Upis u Registar neprofitnih organizacija

Nakon zaprimanja Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata, udruga odnosno njezin zakonski zastupnik otvara žiro račun u banci i podnosi zahtjev Ministarstvu financija za upis u Registar neprofitnih organizacija (RNO).
Ministarstvu treba poslati ispunjeni Obrazac RNO. Obrazac se šalje na adresu: Ministarstvo financija, Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb.
Ministarstvo ne izdaje potvrdu niti rješenje o upisu. Potvrdu zamjenjuje ispis podataka s internetske stranice Registra neprofitne organizacije. RNO broj je dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija i bez njega nije moguće predati obvezne polugodišnje i godišnje financijske izvještaje.

Registar poreznih obveznika

Udruge koje su Statutom propisale obavljanje gospodarske djelatnosti dužne su u roku od osam dana od dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u Registar poreznih obveznika nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Za navedeno se potrebno obratiti nadležnom uredu Porezne uprave. Potrebno je ispuniti Obrazac RPO i dostaviti ga nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Udruge su obveznici plaćanja poreza na dobit samo za djelatnosti za koje su upisane u Registar poreznih obveznika, te plaćaju porez na dobit 20%.

Kad sve ovo obavite, preostaje vam samo naći knjigovodstveni ured i spremni ste za početak poslovanja!