Organiziranje povremenih humanitarnih akcija

Humanitarna akcija je vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika ili određenu svrhu. Povremena humanitarna akcija može trajati najduže 90 dana, a može se organizirati u svrhu:

 • zaštite i spašavanja žrtava katastrofa ili velikih nesreća

 • zaštite i spašavanja žrtava izazvanih ljudskim djelovanjem

 • podmirenja potreba socijalno osjetljivih skupina.
 • Što je potrebno za organiziranje humanitarne akcije?

  Kako bi organizacija mogla provesti humanitarnu akciju, ponajprije mora dostaviti Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenje humanitarne akcije uredu državne uprave u županiji i to 15 dana prije početka humanitarne akcije.  

  Uz zahtjev, organizacija mora dostaviti i potvrdu porezne uprave o nepostojanju poreznog duga, plan provođenja i korištenja prikupljene humanitarne pomoći, broj računa za humanitarnu akciju i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak.  

  Napominjemo da, ako se organizira humanitarna akcija, potrebno je otvoriti i poseban podračun kod banke za tu namjenu.  

  Ured državne uprave nakon zaprimanja svih dokumenata izdaje Rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije koja sadržava evidencijsku oznaku i oznaku vrste humanitarne akcije, naziv i trajanje akcije te broj računa za humanitarnu akciju.

  Nakon provedbe humanitarne akcije

  Nakon rješenja organizator kreće u provođenje akcije i prikupljanje sredstva. Prikupljena sredstva se raspodjeljuju korisnicima humanitarne akcije. U slučaju da ostanu neka neutrošena sredstva nadležno tijelo donosi rješenje o uplati preostalih sredstava na račun istovrsne humanitarne akcije ili na račun određene odobrene humanitarne akcije.  

  Nakon provedene akcije potrebno je izraditi izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji na obrascu broj 8 i to redovito izvješće u roku od 30 dana od dana završetka humanitarne akcije. Ujedno je potrebno i konačno izvješće dostaviti u roku od 15 dana nakon posljednje transakcije povezane s provedbom humanitarne akcije.  

  Postupak organiziranja povremene humanitarne akcije možete pronaći i na našoj infografici.

  Ako imate bilokakvih pitanja, slobodno nam se obratite i rado ćemo vam pomoći!