Objavljen natječaj za jačanje poslovanja društvenih poduzetnika

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je objavilo poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”  sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda koji je otvoren do 31.12.2020. ili do iskorištenja sredstava.

Prijavitelji se svrstavaju u 2 skupine: novi i postojeći.

Skupina 1 prijavitelja

Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te ispunjavaju 3 kriterija utvrđena Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. (kriteriji 2, 4 i 6 Strategije).

Skupina 2 prijavitelja

Postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2 utvrđenim Strategijom

Vrijednost PDP-a: 100.010.000,00 HRK

Opći cilj Poziva: Ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

Specifični ciljevi Poziva se razlikuju po skupinama prijavitelja:

 Skupina 1

  1. Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
  2. Stvoriti nova radna mjesta u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima
  3. Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika

Skupina 2

  1. Stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu zaposlenika i nezaposlenih članova pravnog subjekta koji planira ili započeti ili transferirati poslovanje prema društveno-poduzetničkim principima
  2. Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika
  3. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika

Detalje poziva možete pronaći na mrežnim stranicama ESF-a.