Koje su obaveze trgovačkog društva nakon osnivanja?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 30.05.2018.

Društvo je obveznik poreza na dobit. Dobit predstavlja ostatak novca nakon odbijanja svih troškova. Porez na dobit u Republici Hrvatskoj, prema novoj poreznoj reformi, od 1. siječnja 2017. godine iznosi 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 3.000.000,00 kuna, ili 18% za prihode iznad 3.000.000,00 kuna. Podaci za obračun poreza se utvrđuju prema godišnjim financijskim izvješćima.

Porez na dodanu vrijednost – PDV

Neovisno o porezu na dobit, d.o.o. može ili ne mora biti obveznik poreza na dodanu vrijednost (PDV). Osnivanje d.o.o. ne obvezuje na ulazak u sustav PDV-a. Zakon propisuje obvezu ulaska u sustav PDV-a ako vrijednost isporuka (za proteklu godinu) prelazi iznos od 230.000 kuna, a najavljeno je da 2018. godine taj prag iznositi 300.000,00 kuna.
No u sustav možete stupiti i dobrovoljno, bez zakonske obveze. Ovu odluku donesite uz konzultacije s odabranim računovođom ili poreznim savjetnikom koji će Vam savjetovati da li je to svrsishodno za Vaše poslovanje.

Članarina u Hrvatskoj gospodarskoj komori – HGK

Sve pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske su prema zakonu članice Hrvatske gospodarske komore. Članicom se postaje upisom u sudski registar. Članstvo za sobom povlači i obvezu plaćanja članarine. Za 2017. godinu članarina je utvrđena Odlukom HGK i iznosi:
Prva grupa – Visina mjesečne članarine 42,00 kuna
ukupna aktiva 7.500.000,00 kuna,
ukupni prihodi 15.000.000,00 kuna i
broj zaposlenih 50
Druga grupa – Visina mjesečne članarine 1.083,00 kuna
ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna,
ukupni prihodi 59.000.000,00 kuna i
broj zaposlenih 250.
Treća grupa – svi koji prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu – Visina mjesečne članarine 3.973,00 kuna.

Zaposlenici

U Republici Hrvatskoj nema izričite obveze za trgovačka društva da moraju imati zaposlenike. No, ako član uprave/direktor društva, nije zaposlen u drugom subjektu i nije osiguran po drugoj osnovi, obvezan je prijaviti se kao obveznik uplate doprinosa i sklopiti ugovor o radu. Važno je znati da zaposlenici mogu biti prijavljeni na postotak radnog vremena od 10 % – 100% te da je minimalna bruto plaća za 2018. godinu 3.439,80 kuna.