Neoporezive isplate zaposlenicima

Najčešće neoporezive isplate zaposlenicima i šifre neoporezivih isplata kojih se poslodavac mora pridržavati uz fiksni model i prvi dio poziva na broj za svaku isplatu.

DATUM: 27.05.2018.

Različite isplate mogu se izvršiti zaposlenicima u društvenim poduzećima. Potrebno je imati na umu da neke isplate moraju biti oporezive (npr. plaće, stimulacije, prekovremeni rad…), dok neke mogu biti neoporezive (prijevoz s posla na posao, putni troškovi, regresi, jubilarne nagrade, otpremnine i sl.)

Najčešće neoporezive isplate

Neke od najčešćih neoporezivih isplata radnicima možete naći i na infografici:

Za sve oporezive primitke je obavezno predavati Obrazac JOPPD i to u roku od 24 sata od isplate, dok za sve neoporezive primitke nije potrebno predavati JOPPD obrazac.

Obrazac JOPPD za neoporezive primitke se predaje do 15-tog u mjesecu za sve neoporezive isplate u prethodnom mjesecu. Najčešće isplaćujemo prigodne nagrade, putne i dnevnice, te prijevoz s posla i na posao za koji postoji obveza predaje JOPPD obrasca.

Napominjemo da je kod putnih troškova jedina obveza izvještavanje troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe (2,00 kn po km) i troškova dnevnica. Ostali troškovi poput troška aviokarata, cestarina, smještaja i sl. nije potrebno izvještavati.

Šifre neoporezivih isplata

Kod svake neoporezive isplate na tekući račun postoje određene šifre kojih se poslodavac treba pridržavati:

Svaka isplata ima model 69 i prvi dio poziva na broj 40002 fiksni. OIB isplatitelja će u vašoj organizaciji isto uvijek biti isti, dok će se šifra isplate mijenjati. Pa tako ako isplaćujete regres šifra isplate mora biti 260.