Neoporezive isplate zaposlenicima od 01.09.2019.

Od 01.09.2019. radnicima se mogu podmiriti neoporezive naknade i to:
1. Novčana paušalna naknada u iznosu 5.000,00 kn za prehranu radnika
2. Troškovi prehrane radnika u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno na temelju računa koji glasi na poslodavca
3. Troškovi smještaja radnika za vrijeme rada kod poslodavca u visini stvarnih izdataka
4. Turistički vaučeri u iznosu od 2.500,00 kn
5. Troškovi vrtića i jaslica djece radnika u visini stvarnih izdataka
6. Puna dnevnica u iznosu od 200,00 kn, te pola dnevnice u iznosu od 100,00 kn

Uputa tko može i na koji način isplatiti navedene neoporezive naknade možete pronaći na linku:

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19669